Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 130 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради

 

Правила прийому до закладу. Територія обслуговування

ПРАВИЛА конкурсного прийому учнів до гімназії

     

         Правила конкурсного приймання учнів до гімназії розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН України від 19.06.2003 року № 389, Статуту Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 130 «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради (п.2.5).

 

І. Загальні положення

1.1.  Приймання учнів до гімназії (5-11 класи) здійснюється на конкурсній основі.

1.2.  У конкурсі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.3.  Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

ІІ. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за 2 місяці до його початку та розміщуються у приміщенні навчального закладу.

2.2. Конкурсні випробування проводяться після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання учнів (серпень).

2.3. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4. Для проведення конкурсного набору у навчальному закладі створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою навчального закладу. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог.

2.5.    Головою комісії є директор або його заступник.

2.6.    До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистою заяви   батьків або осіб, які їх замінюють, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.7.   До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.8.  Не допускаються до участі в конкурсі учні, які мають початковий рівень знань.

 

ІІІ.  Проведення конкурсу

3.1.  Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5 класу основної школи, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу: з математики (письмово), української мови (диктант).

3.2.  Конкурсні випродування для учнів, які вступають до 10 класу старшої школи, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, профільності навчання: математика (письмово), українська мова (диктант).

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць у класах.

3.4. Варіанти письмових завдань, тексти диктантів для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам, розробляється предметними методичними комісіями та затверджується директором НВК за погодженням з відповідним органом управління освіти.

3.5.    Конкурсні завдання зберігаються у директора.

3.6.   Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробувань визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.7.   Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор закладу.

3.8.  Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів приймальної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.9.    Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через 3 дні після його проведення.

3.10.   Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою звільняються від конкурсних випробувань з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.11.   Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту  (середній бал не менше 8 балів) і пройшли ДПА на достатньому і високому рівнях, зараховуються до 10-го класу за результатами ДПА з української мови і математики. До протоколу виставляються бали ДПА з цих предметів.

3.12. Учні, які закінчили 4-й клас НВК № 130, пройшли державну підсумкову атестацію з української мови і математики на достатньому та високому рівні, зараховуються до 5-го класу гімназії за результатами ДПА.

 

ІV.  Порядок зарахування.

 

4.1.  Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс (вступна оцінка повинна бути не менше 7 балів), зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування проводиться протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.    Зарахування здійснюється за наявності відповідних документів.

 

V.  Контроль за проведення конкурсу

 

5.1.    Директор закладу несе персональну відповідальність за організацію та проведення конкурсу, порядок зарахування учнів до гімназії.

 

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

Мікрорайон НВК № 130:

                        провулок Штабний, буд. 2, 3, 4, 5, 8

                                 Бульвар Слави, буд. 19, 20, 21, 23, 27,

                                 вулиця М.Судця, буд. 3, 7, 8

                                 проспект Героїв, 30, 32, 34 ,40, 46, 48, 50