Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 130 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради

 

Нормативні документи


Нормативно-правова  база, якою керується заклад

 


1.  Конституція України;

2.  Закон України “Про освіту";
 
4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25.06.2013 року № 344/21013;

 

5.  Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті;

6. Закон України «Про мови»;   

7.  Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" від 30.09.2010 року № 926/2010;

 

8.  Конвенція ООН про права дитини;  

9.  Закон України "Про охорону дитинства";    

10. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

11. Закон України «Про охорону праці»;

12. Закон України « Про дорожній рух»;

13. Закон України «Про пожежну безпеку»;

14. Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462;  
 
15.  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392;  

16. Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року № 2297-VI; 

17. Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 09.02.2011 року;

 

18.  Комплексна Програма профілактики злочинності у м. Дніпропетровську;

19. Програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у м. Дніпропетровську;

 
20. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти;

21. Концепція національно-патріотичного виховання молоді;

 

22. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами);

 

23. Типова інструкція з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, наказ МОН України від 28.07.2013 року № 1230. 

 

 

25.  Лист МОН України від 17.08.2016 року № 1/9-437 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах".

 

26.  Наказ МОН України від 19.08.2016 року № 1009 "Про внесення змін до наказу МОН від 21.08.2013 р. № 1222".

 

27.  Лист МОН України від 07.06.2017 року № 1/9-315 "Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів".

 

28.  Лист МОН України від 09.08.2017 року № 1/9-436 "Щодо методичних рекомендацій при викладанні навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році".

 

29. Наказ МОН України від 07.06.2017 року № 804 "Про оновлені навчальні програми для 5-9 класів у загальноосвітніх навчальних закладах".

 

30. Лист МОН України від 07.10.2016 року № 1/9-542 "Щодо застосування державної мови" 

 

31. Постанова Кабінету Міністрів від 13.09.2017 року № 684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів"