Дніпровський ліцей № 130 Дніпровської міської ради

 

Річний звіт директора за 2019-2020 н. р.

03.07.2020

Річний звіт директора НВК № 130

  за 2019-20120 н.р.

 

         У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №  130 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради, керувався у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Концепцією нової української школи, новими Державними стандартами початкової, базової і повної загальної середньої освіти,  Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, обласними і міськими програмами.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив НВК №130  працював над вирішенням таких завдань:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виконання положень нормативних документів щодо розвитку освіти в Україні;
 • національно-патріотичне  виховання учнів,  формування громадянина з високим рівнем громадянської свідомості, соціальної відповідальності, любові до Батьківщини, патріотизму, національної гідності, поваги до прав і свобод демократичного суспільства;
 • підвищення якості освітньої підготовки здобувачів освіти через використання інноваційних форм і методів роботи;
 • завершення роботи над вирішенням обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (V, підсумковий етап) та науково-методичною проблемою закладу «Формування ключових компетентностей особистості громадянського суспільства на основі впровадження принципів сталого розвитку в освітній процес»;
 • підвищення рівня фахової майстерності педагогічних кадрів;
 • продовження роботи початкової школи в умовах нової української школи, впровадження нового Державного стандарту початкової школи та нових освітніх програм;
 • створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання;
 • подальше впровадженням нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти (10-ті класи);
 • забезпечення допрофільної підготовки учнів (5-9 класи) та профільного навчання в 10-11 класах;
 • здійснення експериментальної діяльності в умовах школи випереджаючої освіти для сталого розвитку за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес» (ІV, коригуючий етап) ;
 • розвиток обдарованої особистості;
 • подальша співпраця з батьківською громадою щодо виховання дітей, збереження їх здоров’я, зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

 

У закладі навчались на початок 2019-2020 н. р. – 1026 учнів, на кінець – 1036 учнів; 35 класів:

1-4 класи – 451/461 учень (15 класів); 5-9 класи – 464/461 учень (16 класів); 10-11 класи – 111/114 учнів (4 класи). Контингент учнів збільшився: вибуло – 23 учні, прибуло – 33 учні.

Діти пільгових категорій: діти-сироти – 2, без батьківського піклування – 2, діти з прийомної родини –  2, діти з інвалідністю – 8, діти чорнобильців – 8; діти, батьки яких брали участь у військових діях в зоні АТО – 21;  діти з багатодітних родин – 56.

 Категорія дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей (переселенці) - 23 учні. 

      Інклюзивне навчання – 2 учні (1-Б, 5-В класи). 1 дитина – індивідуальна форма навчання   (6-А клас), сімейна (домашня) форма навчання – 3 учні (1-А, 2-Г, 9-Б класи), екстернат на форма здобуття освіти – 19 учнів (1-4, 5, 7 класи).

 Навчальний заклад закінчили 63 випускники 11-х класів, із них 7 випускників нагороджені золотими медалями.

Із 66 випускників 9-х  класів отримали свідоцтва з відзнакою 3 учні; продовжують навчання в 10-х класах  нашого закладу 49 учнів.

Нагороджені похвальними листами 87 учнів.

У загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня працювали 5 груп продовженого дня, групи з індивідуальної роботи понад державний стандарт – 3.

Педагогічний колектив працював у складі 66 вчителів основного складу і 2 сумісників.

Рівень професійної майстерності педагогів НВК № 130 – достатньо високий:

 15 – вчителів-методистів, 18 – мають звання «старший учитель», 6 – нагороджені знаком «Відмінник освіти»; 45 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію,10 –  І кваліфікаційну категорію, 4 –  ІІ кваліфікаційну категорію, 1 – 12 тарифний розряд , 3 – 11 тарифний розряд,    2 – 10 тарифний розряд.

У 2020 році успішно пройшли атестацію 12 педагогічних працівників:

на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям і педагогічним званням:

вища категорія – 8,

«учитель – методист» – 2,

«старший учитель» – 5,

перша – 1,

тарифний розряд 12 – 1;

присвоєння кваліфікаційних категорій:

вища – 1, «старший учитель» – 1,

 тарифний розряд 11 – 1.

Учителями були проведені відкриті уроки та заходи, які підтвердили їх професійний рівень. За підсумками атестації підготовлений «Методичний вісник».

Курсову перепідготовку  у 2019-2020 н.р. пройшли 14 вчителів закладу.

З метою підготовки до роботи в новій українській школі вчителі, які працювали в 1-х класах  пройшли навчання.

Упродовж навчального року вчителі закладу  також проходили міжкурсове підвищення кваліфікації та фахової майстерності на семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах обласного, міського та районного рівнів, онлайн-навчання – 59 педагогів.

У закладі працюють 8 предметних методичних комісій, робота яких була спрямована на підвищення ефективності освітнього процесу, рівня фахової майстерності педагогів, роботу з обдарованими дітьми, підготовку до олімпіад, предметних конкурсів та МАН. Роботу предметних методичних комісій координувала методична рада..

        Були  проведені  предметні тижні, відкриті уроки та позакласні заходи. 

        На період введення карантину  вчителі опанували методики дистанційного навчання і працювали  з учнями дистанційно на платформах ZOOM і Classroom.    

У 2019-2020 н.р. педагогічний колектив НВК №130 завершив роботу над вирішенням  обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (V підсумковий етап) та науково-методичною проблемою навчального закладу «Формування ключових компетентностей особистості громадянського суспільства на основі впровадження принципів сталого розвитку в освітній  процес».

 Творчі групи вчителів працювали за напрямами:

 1. Впровадження нових методів організації освітньої діяльності молодших  школярів згідно з принципами нової української школи.
 2. Формування в учнів предметних компетентностей через використання інноваційних технологій в освітньому процесі.
 3. Створення умов для професійного самовизначення як основного чинника соціалізації та адаптації учнів.

Стан роботи над науково-методичною проблемою обговорювався на  педрадах, засіданнях методичних комісій.

З підсумками роботи над проблемою у квітні 2020 року була проведена педагогічна рада-відкритий мікрофон в онлайн режимі: «Завершальний етап творчої роботи вчителів над науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та проблемою закладу «Формування ключових компетентностей особистості громадянського суспільства на основі впровадження принципів сталого розвитку в освітній процес». Методичними комісіями був представлений досвід роботи вчителів над проектом, розроблені рекомендації. Матеріали систематизовані, розміщені на сайті закладу.

17.09.2019 року  на базі закладу був проведений семінар-практикум для вчителів математики – слухачів ДАНО за темою «Компетентнісний підхід у викладанні математики в умовах Нової української школи».

Учителі закладу взяли участь у міському конкурсі педагогічної майстерності  «Сучасний урок - 2020», підготовивши методичні розробки уроків:

з/п

ПІБ вчителя

предмет

номінація

тема уроку

1.

Бондаренко Л.М.

Дукельська Т.М.

біологія хімія

Уроки природничо-наукового циклу

 в основній та старшій школі

Взаємозв’язок між забрудненням навколишнього середовища, здоров’ям людини та явищем абсорбції. 11 клас

Інтегрований урок з біології та хімії.

2.

Сушко Н.П.

українська література

Уроки гуманітарного циклу в основній та старшій школі

 І. Котляревський «Наталка Полтавка». Наталка як утілення жіночого образу, уособлення кращих рис української жінки. Роль і функції пісень у драмі. 9 кл.

 

У 2019-2020 н.р. продовжувала роботу «Школа молодого вчителя». Була організована робота з наставництва досвідченими вчителями, керівниками м/к, заступниками директора з молодими спеціалістами: Літучою А.В., Баркаловою О.В.,  Мороз С.М., Прядко В.Ю. Проводились бесіди з молодими вчителями, надавалась методична допомога при плануванні та проведенні уроків, з питань  самоосвіти, виховання учнів.

Робота з обдарованими дітьми  спрямовувалася на розвиток креативності здобувачів освіти, залучення їх  до участі в олімпіадах, навчальних конкурсах, позакласних заходах.

Результати участі здобувачів освіти в олімпіадах свідчать про те, що робота проводилась  не на достатньому рівні:

 • 1 призер фінального туру міської олімпіади (фізика ІІ м.)
 • 23  призери відбіркових турів міських олімпіад -  чотири І м.(фізика, біологія);  ІІ м. – сім (українська мова, біологія, математика, фізика),  дванадцять  ІІІ м. (математика, хімія, географія,  історія, правознавство).

Науково-дослідницька робота здобувачів освіти в МАН:

-1 учасник секція журналістикиобласного етапувідділення філософії та суспільствознавства,

 • 1 учень ІІ місце, секція «Есе» V Всеукраїнський конкурс школярів

«Літературний Всесвіт» Слухач аерокосмічної школи Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М.Макарова(НЦАОМ)

На достатньому рівні була організована методичними комісіями участь здобувачів освіти  в навчальних конкурсах, до яких учні всіх вікових категорій виявили зацікавленість та показали добрі результати:

Назва конкурсу, турніру

Рівень проведення

Результат

Конкурс знавців української мови ім.П. Яцика

районний

3-11 класи

І м. – 1 учень

 

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

всеукраїнський

3-10 класи –96 уч.

Диплом ІІ ступеня – 1 уч.

Диплом ІІІ ступеня – 3уч.

Учасники – 92 учні.

Міжнародний дистанційний освітній конкурс

«Олімпіс – 2019»

міжнародний

1-11 кл.

учні 1-Г класу

Дипломи – 46

Грамоти – 2

Всеукраїнський конкурс з англійської мови

 «Гринвіч-2019»

всеукраїнський

  3-11 класи – 65 уч.

Срібний – 2 учні:

Бронзовий – 4 учні:

Учасники – 59

Природничий інтерактивний конкурс «Колосок»

всеукраїнський

3-11 класи –63 уч.

Золотий Колосок – 4 учні:

Срібний Колосок – 38 учнів

Колосок – 21 учень

Природознавча гра

«Геліантус»

всеукраїнський

 7-11 класи - 55 уч.

Дипломи: І ст. – 3 учні;

ІІ ст. – 1 уч., ІІІ ст. – 8 уч.;

Грамоти – 19 учнів:

з географії – 2 уч.,  хімії - 2:

з біології – 9, з фізики - 6:

учасники – 27 учнів

Конкурс з інформатики «Бебрас» (Бобер)

 

всеукраїнський

5-11 класи - 76 уч.

Відмінний результат – 31 уч.

Добрий результат – 27 уч.

Учасники – 18 учнів

Міжнародний математичний конкурс

 «Кенгуру 2019»

всеукраїнський 

2-6 класи – 137 уч.

Відмінний результат – 1 уч.

Добрий результат – 19 уч.

Учасники – 117 учнів

 

У зв’язку з введенням карантину, деякі навчальні предметні конкурси не були проведені і перенесені на наступний навчальний рік.

Випускники 11-х класів були учасниками семінарів, тренінгів, ділових ігор, які проводилися упродовж навчального року на базі Дніпровської академії будівництва та архітектури, Дніпровської політехніки, Університету Альфреда Нобеля.

У 2019-2020 н.р. педколектив розпочав роботу над експериментом на регіональному рівні за темою дослідження «Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах» на період 2019-2024 р.р.

На І етапі експерименту була організована робота творчої групи вчителів, проведено анкетування серед колективу «Рівень готовності  педагогів до участі в експериментальній роботі», навчання  координаторів на базі ДАНО. Введено викладання факультативного курсу «Школа подружнього життя» у 10-11 класах. Питання експериментальної роботи висвітлювалось на засіданні педради, оформлені тематичні куточки «Почуйте нас», проведено Тиждень сімейних цінностей. Учителі займались самоосвітою з питань морально-етичного виховання, співпрацювали з батьками щодо розвитку цінностей у дітей.

Продовжуючи експериментальну діяльність за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» на  ІV коригуючому етапі, педагоги аналізували  та вносили корективи до інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в освітній процес та формували в учнів ключові компетентності для досягнення основної мети експерименту: формування ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, виховання соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства.

Предметні методичні комісії впроваджували ідеї сталого розвитку через «наскрізне навчання» у навчальні предмети враховуючи  соціальний, морально-етичний, економічний, екологічний, здоров’язберігаючий аспекти: проведення окремих уроків, інтегровані уроки, позакласні заходи, які враховують основні завдання випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Робота психологічної служби була спрямована на надання консультативної допомоги здобувачам освіти, вчителям, батькам з питань виховання та навчання дітей, міжособистісних відносин в учнівських колективах та у родинах, подолання кризових ситуацій у підлітковому віці. Проводились соціально-психологічні дослідження рівня розвитку учнів 1-х, 4-х класів, процесу адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі та подолання труднощів.

Профорієнтаційна робота була спрямована на дослідження професійних запитів учнів 9-х класів з метою організації профільного навчання у 10-х класах, вибір професій випускниками 11-х класів.

Проводилась індивідуальна психодіагностика учнів різних вікових категорій за зверненнями з різних проблем: виховання дітей, взаємовідносини дітей та батьків, міжособистісних відносин у класі, стресових ситуацій, індивідуальне консультування. Надавалась психологічна допомога дітям пільгових категорій, дітям з особливими освітніми потребами та із родин переселенців.

 

Вчителі, предметні методичні комісії працювали з інформаційному освітньому просторі,  проводили дистанційне навчання  з учнями під час карантину, висвітлювали інформацію роботи на сайті закладу.

За підсумками роботи  вчителів методичних комісій підготовлені творчі звіти.

Аналіз результатів науково-методичної роботи поряд із досягненнями,свідчить, що недостатньою залишається робота вчителів з  участі у професійних педагогічних конкурсах, самоосвітньої діяльності, організації дистанційного навчання, залучення здобувачів освіти до науково-дослідницької роботи.

Пріоритетними напрямками з виховної роботи стали національно-патріотичне виховання молоді, превентивне та сімейне виховання, а у практику виховної роботи були введені нові нормативні документи спрямовані на захист прав дітей шкільного віку, на безпеку їх життєдіяльності та вшанування традицій боротьби за соборність і незалежність України.

Одним і з важливих напрямків виховної роботи є превентивне та правове виховання.

Основними завданнями цього напряму є попередження, подолання відхилень у поведінці школярів та запобігання розвитку різних форм їх асоціальної, аморальної  поведінки; вироблення навичок і звичок високоморальної поведінки; формування активної позиції в соціальній сфері, правової грамотності молоді.

Упродовж навчального року, проведено години психолога, індивідуальні консультації з батьками, бесіди з учнями. Проведено заходи до Дня протидії торгівлі людьми та тиждень проти насильства. З учнями 5-7-х класів  з залученням ШОП проведено  ряд бесід щодо «Запобігання булінгу у дитячому середовищі», «Відповідальність підлітків перед законом», «Правила дорожнього руху». Протягом року класними керівниками проведено батьківські збори на яких розглядалися питання організації дозвілля дітей, запобігання вживання дітьми алкогольних, наркотичних речовин, поширення пияцтва, наркоманії,  правопорушень, недопущення бездоглядності, роз’яснення відповідальності батьків за виховання та навчання дітей. З метою попередження негативних явищ у дитячому середовищі створена  рада профілактики правопорушень, складено план роботи Ради. В плані роботи відображена поточна робота та спланована тематика засідань Ради. На внутрішньошкільному обліку учнів немає

Пріоритетним є напрямок національно-патріотичного виховання здобувачів освіти у закладі, зорієнтованим на українську культуру, мову, національно-патріотичні традиції. В основу національного виховання покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім`ї та школи. Протягом року проводилися різноманітні бесіди, конкурси знавців рідної мови, читців, знавців народної казки, заходи до Дня українського козацтва, Дня  Збройних Сил України, До Дня Соборності.

Основним завданням у формуванні здорового способу життя є формування культури здоров`я через пропаганду здорового способу життя, вироблення навичок здорового способу життя у підростаючого покоління. Проводилися бесіди, лекції із залученням фахівців: стоматологів, педіатрів. Проводились індивідуальні бесіди з батьками та учнями. Проведено тиждень безпеки  життєдіяльності, Дні здоров`я.

Учителі фізичної культури приділяли увагу розвитку фізичних якостей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, вихованню гармонійно-розвиненої особистості. Проводились змагання у межах Олімпійського тижня, Дня здоров’я, районні турніри на базі закладу. Учні закладу брали участь у спортивних змаганнях:

Милі миру, районній першості з футболу (хлопці 5 класів);  відбірковому етапі міських змагань з баскетболу (хлопці 2002 р.н., 2006 р.н.); відбірковому етапі міських змагань з волейболу (хлопці 2006 р.н.); районному етапі змагань з шахів «Біла тура».

Робота з морально-етичного виховання була спрямована на формування  особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялось вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях, свідомого дотримання учнями встановлених  правил, вимог, норм прийнятих у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості.

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання. Його мета в усвідомленні функцій природи у  житті людини, почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них. Сформована екологічна культура є обов’язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку. Проведено виховні заходи до Дня Землі, Дня Води. За результатами проведення уроків Доброти заклад отримав сертифікат учасника встановлення Національного рекорду України "Найбільша кількість уроків добра" та пригодницьку настільну гру від "Happy Paw" та TM "Purina".

Родинно-сімейне виховання протягом здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традицій сімейних цінностей.

Виховання учня в школі і сім`ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім`ї і школи, то зазвичай велика увага приділяється роботі батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками класних, виховних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.  Класні керівники спланували заходи із залученням батьків до активного шкільного життя. Так було проведено свято осені, новорічні вистави, свято Букваря, організовано та проведено свято останнього дзвоника у Онлайн режимі, де безпосередньо були задіяні батьки.

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом. Виконуючи завдання художньо-естетичного виховання, у школі вивчаються кращі твори української і світової культури, ведеться робота з розвитку вмінь примножувати культурно-мистецькі надбання, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

Упродовж навчального року наші здобувачі освіти брали участь у районних та міських творчих конкурсах, які сприяли розвитку художньо-естетичних та творчих здібностей як окремих учнів, так і учнівських колективів:

Назва

конкурсу, турніру

 Рівень проведення

ПІБ учня,

 колектив

клас

результат

Районний конкурс «Півгодинки на цікавинки»

районний

Колектив учнів

4-А

Грамота за змістовні відповіді на локації «Цікавинки про природу»

Районний конкурс

«Як козаки…»

районний

Колектив учнів

6-А

Перемога у ном. «Артистичне виконання козацького танка»

Міський фестиваль авторської пісні  «На крилах пісень – 2019»

міський

 

районний

Бережний Олег

10-А

 

Диплом І ст.

 

переможець

Районний конкурс до Дня Героїв Небесної Сотні (виконання творів на патріотичну тематику «Плине кача»): ном. «Вокал»

районний

Дерябіна Анастасія

9-Б

ІІ м.

Фестиваль патріотичних творів «В їхніх серцях жила Україна», Вокал

районний

Козлицька Ярослава

10-Б

ІІ м.

Міське літературно-мистецьке свято «Собори наших душ»: ном. «Образотворче мист-тво», «Графіка»

міський

 

 

відбірков.

Бабенко Аліса

Бердик Марія

Китайгородська Д.

Оруджева Асія

Харченко Євгенія

5-Б

7-А

5-Б

6-Б

7-А

переможець

переможець

переможець

переможець

переможець

Міський конкурс «Казкова зима у моєму місті»

міський

Живєтьєв Євгеній

Протопопенко К.

Баранник Кіра

Полулях Арина

1-В

2-В

3-А

4-В

переможці

Всеукраїнська новорічно-різдвяна виставка    «Новорічна композиція – 2020»

міський

Оруджова Асія

Штольберг Єва

Богуславський Гр.

 Бердик Марія

6-Б

1-Б

6-А

7-А

І

І

ІІ

ІІІ

Міський конкурс «О, слово рідне, хто без тебе я…?

районний, відбір. етап

Косолапова Лада

Краєва Вікторія

Шевченко Іван

7-Б

7-Б

10-А

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Міський конкурс «Відкрий для себе Україну», ном. «Лідер-квесту» “Вірю-не вірю

районний

Колектив учнів

6-В

перемога

 

Регіональна конференція

«Модель ООН»

 

Аброськіна Анг.

Задорожний Ст.,

Рева Марія,

Чернишенко Світл.

Кулаченко Савел.

10-А,

10-А, 10-А,

10-А,

9-Б

участь

Конкурс з політології «Політологічні дебати»

міський

Білак Катерина, Нортенко Олек-ра

11-А

11-Б

лауреат

лауреат

Міська інтелектуальна гра «Гладіатори права»

міський

обласний

Акулов Дмитро, Черненок Данило, Дон Володимир,

Довгопола Марія, Кулаченко Савел.

10-А, 10-А, 10-А, 9-Б,

9-Б

участь

 

На виконання листа МОН України віл 28.01.2014 року № 1/9-77 «Про розвиток учнівського самоврядування», з метою поширення кращого досвіду учнівського самоврядування різних рівнів, активізації роботи з педагогами та батьками, сприяння розвитку дитячого та молодіжного лідерського руху було активізовано роботу дитячої організації. Здобувачі освіти провели вибори президента та представників секторів. Учнівське самоврядування у школі як спосіб організації учнівського колективу, сприяло залученню  здобувачів освіти  до усвідомленої та системної їх участі у вирішенні важливих питань особистого життя класу, школи. Учнівська організація «ШАНС» є ініціатором різноманітних заходів. Протягом року робота учнівського самоврядування була ефективною.

Головне завдання на наступний рік полягає в тому, щоб робота учнівського самоврядування була направлена на розвиток більшої ініціативності зі сторони учнів, що дасть їм  можливість розвинути власні здібності і навички, сформувати життєві цілі, самоствердитись і самореалізуватися.

Профорієнтаційна робота здійснювалась під час освітнього процесу через розширення  знань  про світ  професій на уроках, під час екскурсій.  В рамках тристоронніх відносини між закладом, Придніпровською академією будівництва та архітектури та Малою академією наук учні11-х класів взяли участь у профорієнтаційних заходах та засіданнях круглих столів.

Протягом року учні 9,11-х класів зустрічалися з представниками навчальних закладів середніх та вищих рівнів акредитації, де мали можливість більш детально ознайомитися з світом професій.

Учні закладу побували на екскурсії у міську раду,з відвідуванням ситуаційного центру. Упродовж навчального року на постійному контролі були питання профілактики дитячого травматизму. Проводились інструктажі із здобувачами освіти відповідно до вимог законодавства. Роботі з попередження дитячого травматизму приділялась особлива увага на уроках «Основи здоров`я», просвітницькій роботі з батьками. Оформлені інформаційні куточки у класних кімнатах та у школі.

У 2019-2020 н.р. зафіксовано 2 травми здобувачів освіти – під час освітнього процесу, на уроках .Травми на уроках фізкультури були отримані учнями через їх особисту необережність та  недостатній контроль вчителів за виконанням фізичних вправ учнями.

3 травми із здобувачами освіти були зафіксовані у побуті, 1 з яких – під час ДТП.    

Побутові травми були отримані учнями через їх особисту необережність, недостатню профілактичну роботу з боку вчителів та батьків. 

Кількість травмувань учнів порівняно з минулим навчальним роком – відповідно 4/2.

У закладі створені сприятливі умови для здобуття освіти учнями. Рада закладу, батьківський комітет вирішували питання щодо покращення матеріально-технічної бази та навчально-методичного  забезпечення закладу.

Упродовж 2019-2020 навчального року  використано бюджетних коштів за рахунок загального фонду на:

 • ввід в експлуатацію автоматичної системи охорони та автоматичної пожежної охорони
 • капітальний ремонт 4-х стояків санвузлів (заміна стояків каналізації, вентиляції, водопроводу, встановлення водонагрівачів, сантехніки, укладка кахля на стіни та підлогу, оновлення освітлення, встановлення кабінок) та обідньої зали їдальні;
 • ноутбуки для початкової школи (4 шт. – 55541.04 грн.);
 • комплекти ростових меблів для НУШ (95 комплектів – 118366.20 грн.);
 • набір дидактичного матеріалу для початкової школи (НУШ) – 54239.04 грн.;
 • обладнання ресурсної кімнати: меблі (20 од. – 40254 грн.), прилади (7 од. – 2269.96 грн.), планшет (1 шт. – 7320 грн.), інтерактивний проектор EPSON (1шт. – 35833 грн.), ноутбук (1 шт. – 13800 грн.);
 • часткова заміна м’якої покрівлі даху (700 кв.м. – 400 000 грн);
 • придбання спортивного інвентарю (м’ячі, сітки, канати – 33000 грн.);
 • електросковорода  для харчоблоку (1 шт. – 40315.80 грн.);
 • обладнання для туалетів (сушарки, електронагрівачі, вентилятори – 46496.64 грн., таблички для санвузлів – 2604 грн.);
 • трансформатори току (6 шт. – 7558.63 грн.);
 • придбання канцтоварів (офісний папір 32 пач. + 55 пач.– 3273,60 грн.+ 3847,80 грн.);
 • крейда для дошок 399 грн.
 • придбання спортивного інвентарю (спортивні (3 шт.) та гімнастичні (3 шт.) мати – 4303,32 грн.);
 • придбання питної води ( 548 бут. – 23016 грн.);
 • придбання господарчих засобів та товарів (10768 грн.).
 • початок робіт по програмі енергозбереження Европейського банку

 

Використання бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду для пожежної охорони цілодобове спостереження, технічне обслуговування АПС д 1 грудня 2019 р. – 800 грн.

Придбання моноблока – 21000 грн.

Придбання ноутбука – 19020 грн.

Також було отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі та взято на облік, а саме:  

 • шафи для одягу та тумби для дидактичного матеріалу (каб. 201 – 14700 грн.);
 • шафи для одягу учнів, 31 шт. (каб. 209 – 40300 грн.);
 • кондиціонер, шафа 2-х дверна (каб. 302 – 12900 грн.);
 • ролети на вікна, 4 шт. (каб. 312 – 4200 грн.);
 • ТВ «Bravis» (каб. 104 – 4400 грн.);
 • Радіосистема Prоdipe M850 (мікрофони, актова зала – 7650 грн.);
 • миючі засоби та неткане полотно (4653. 27 грн.);
 • підготовка території до нового навчального року –  700 грн.

Виконано косметичні ремонти приміщень коридорів, класів, спортивної зали.

Виконані роботи по благоустрою території.

Заяви та скарги на порушення в освітньому процесі закладу не надходили. Заяв на порушення посадових обов’язків вчителями – 1. Розглянута згідно закону про звернення громадян з відповідними  рішеннями комісії щодо вчителя.

У 2020-2021 навчальному році робота  педагогічного колективу НВК №130  буде спрямована на вирішенням таких завдань:

 •  виконання положень нормативних документів щодо розвитку освіти в Україні, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції Нової української школи; обласних і міських програм  розвитку освіти;
 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • підвищення ролі національно-патріотичного виховання здобувачів освіти, формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності рідній країні, турботи про добробут свого народу, шанобливе ставлення до рідної мови та української культури;
 • підвищення якості освітньої підготовки здобувачів освіти через використання інноваційних     форм і методів роботи, впровадження дистанційного навчання;
 • організація роботи педколективу над вирішенням обласного науково-методичного проекту   та науково-методичною проблемою закладу на І етапі;
 • підвищення рівня фахової майстерності педагогічних кадрів, рівня самоосвітньої підготовки;
 • удосконалення майстерності педагогічних працівників  у оволодінні дистанційними формами навчання;
 • продовження роботи початкової школи в умовах нової української школи, впровадження нового Державного стандарту початкової школи та нових освітніх програм;
 • створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання;
 • забезпечення допрофільної підготовки учнів (5-9 класи) та профільного навчання в 10-11 класах;
 • підвищення якості математичної освіти учнів у зв’язку з оголошенням 2020-2021навчального року – роком математики;
 • продовження експериментальної роботи на регіональному рівні за темами:

«Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах» (ІІ діагностично-моделюючий етап);

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес» (V, підсумковий етап);

 • розвиток обдарованої особистості, формування інтелектуальних умінь та художньо-естетичних здібностей;
 • екологічне виховання учнів, формування почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою;
 • подальша співпраця з батьківською громадськістю щодо виховання дітей, збереження їх здоров’я, покращення матеріально-технічної бази закладу.