Дніпровський ліцей № 130 Дніпровської міської ради

 

Індивідуальна форма здобуття загальної середньої освіти

Визначено три види індивідуальної форми навчання

 

Набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8» від 10 липня 2019 р. № 955.

Зокрема, у новій редакції викладено Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти. Заклади освіти тепер можуть організовувати здобуття освіти за екстернатною формою, сімейною (домашньою) формою та у вигляді педагогічного патронажу. 

На навчання за індивідуальною формою можна подати заявку як до початку навчального року, так і перевести на неї учня потім, але не пізніше як за 3 місяці до проведення річного оцінювання чи державної підсумкової атестації. Це обмеження не стосується переведення осіб на педагогічний патронаж.

Для дітей, які навчаються за кордоном, чи які проживали / проживають на тимчасово окупованій території України, території проведення АТО, тощо, зарахування чи переведення на екстернат здійснюється протягом усього календарного року.

Для учнів індивідуальної форми навчання розроблятимуться індивідуальні навчальні плани, програми розвитку (для осіб з особливими освітніми потребами), надаватиметься доступ до безкоштовного користування навчальними посібниками, літературою бібліотечного фонду, а також доступ до наукової, виробничої, спортивної інфраструктури закладу освіти, тощо. Батьки зможуть брати участь у розробленні індивідуального навчального плану та погоджувати його.

На екстернатну форму можуть бути зараховані особи, які є громадянами України та здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном; які прискорено опанували, в тому числі самостійно, зміст навчальних предметів одного або декількох класів; тощо.

Здобуття освіти за сімейною формою можливе для осіб віком до 18 років, батьки яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно. Батьки зможуть залучати до організації навчання інших суб’єктів освітньої діяльності, у тому числі тих, які забезпечують здобуття неформальної освіти.

Відповідно, батьки обиратимуть заклад освіти, де буде організовано навчання за сімейною формою, та несуть відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні чинних стандартів. Заклад загальної середньої освіти території обслуговування не може відмовити в зарахуванні особи на таку форму навчання.

Учні проходитимуть оцінювання навчальних досягнень не рідше 4 разів на рік, у тому числі складатимуть підсумкове (семестрове/піврічне та річне) оцінювання, а також атестацію. Завдання для підсумкового оцінювання та атестації складатиме заклад освіти з урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі та навчальних програмах. За результатами оцінювання учні зможуть залишитися на домашній формі навчання, або, у разі першого та повторного непроходження оцінювання, будуть переведенні на інституційну форму.

Педагогічний патронаж може бути організовано для осіб, які проживають у селах і селищах та їх кількість становить менше ніж 5 осіб; учнів, які перебувають на стаціонарному лікуванні;  дітей-біженців, тощо.