Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 130 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради

 

Нормативні документи

Нормативно-правова  база, якою керується заклад

 

1.  Конституція України;

2.  Закон України “Про освіту";

 

3. Закон України "Про повну загальну середню освіту";

 

 

 
6. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті;

8.  Указ Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015 "Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки";

 

9.  Конвенція ООН про права дитини;  

10.  Закон України "Про охорону дитинства";    

11. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

12. Закон України «Про охорону праці»;

13. Закон України « Про дорожній рух»;

14. Закон України «Про пожежну безпеку»;

 

 

16. Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462;  
 
17.  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392;  

18. Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року № 2297-VI; 

19. Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 09.02.2011 року;

 

20. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджена наказом МОН № 641 від 16.06.2015 року;

 

21. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами);

 

22. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН України від 25.06.2018 року № 676; 

 

23.  Наказ МОН України від 05.08.2016 року  № 948 "Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів";

 

24. Лист МОН України від 11.08.2020 року № 1/9-430 "Щодо методичних рекомендацій про викладання  навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році";

 

25. Наказ МОН України від 08.10.2019 р. № 1272 "Про затвердження типових освітінх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти";

 

26. Наказ МОН України від 08.10.2019 р. № 1273 "Про затвердження типових освітініх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти";

 

27.  Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 року № 407 (4 класи);

 

28.  Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405 (5-9 класи);

 

29. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 року № 408 (10-11 класи);

 

30. Наказ МОН України від 07.06.2017 року № 804 "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи)";

 

31. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 року № 1407 для 10-11-х класів (рівень стандарту, профільний рівень);

 

32. Лист МОН України від 17.09.2019 року № 1/9-581 "Щодо застосування державної мови в освітньому процесі";

 

33. Постанова Кабінету Міністрів від 13.09.2017 року № 684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів"

 

34. Наказ МОН України від 16.04.2018 року № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти";

 

35. Наказ МОН України від 14.07.2015 року № 762 "Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу " із змінами, внесеними наказом МОН № 621 від 08.05.2019 року;

 

36. Інструкція з ведення класних журналів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 03.06.2008 року № 496;

 

37. Інструкція щодо заповнення класних журналів для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 08.04.2015 року № 412;

 

38. Наказ МОН України від 02.09.2020 р. № 1096 "Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів нової української школи"

 

39. НАКАЗ МОН України “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі” №924 від 20.08.2018

 

40. Наказ МОН України від 27.08.2019 р. № 1154 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу"

 

41. Наказ МОН України № 1146 від 16.09.2020 р. "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи"

 

42. Лист МОН України від 22.07.2020 року № 1/9-394 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020-2021 навчальному році";

 

43. Наказ МОН від 21.08.2013 року № 1222 (із змінами згідно з наказом МОН № 1009 від 19.08.2016) "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти" (4 класи);

 

44. Концепція профільного навчання у старшій школі, затверджена наказом МОН України від 21.10.2013 року № 1456

 

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 року № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах";

 

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 року № 588 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах".

 

47. Лист МОН України від 20.08.2019 року № 1/9-525 "Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти";

 

48. Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України 16.01.2016 р. №8 (у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 р. № 955);

 

49.  Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 08.09.2020 р. № 1115;

 

50. Наказ МОН № 627 від 12.06.2018 року "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами"

 

51. Наказ Мінекономіки № 2736 від 23.12.2020 року "Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»

 

52. НАКАЗ від 25.09.2020 року N 2205 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за N 1111/35394) "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"