Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 130 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради

 

Нормативні документи

Нормативно-правова  база, якою керується заклад

 

1.  Конституція України;

2.  Закон України “Про освіту";
 
4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25.06.2013 року № 344/21013;

 

5.   Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р; 

 

6. Концепція розвитку громадянської освіти в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 року № 710-р;
 
7. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті;

9.  Указ Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015 "Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки";

 

10.  Конвенція ООН про права дитини;  

11.  Закон України "Про охорону дитинства";    

12. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

13. Закон України «Про охорону праці»;

14. Закон України « Про дорожній рух»;

15. Закон України «Про пожежну безпеку»;

16. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 87;

 

17. Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462;  
 
18.  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392;  

19. Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року № 2297-VI; 

20. Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 09.02.2011 року;

 

21. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджена наказом МОН № 641 від 16.06.2015 року;

 

22. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами);

 

23. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН України від 25.06.2018 року № 676; 

 

 

25.  Лист МОН України від 01.07.2019 року № 1/11-5966 "Щодо  методичних рекомендацій про викладання  навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році";

 

26.  Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б., затверджена наказом МОН України від 21.03.2018 р. № 268 (1 класи);

 

27.  Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я.Савченко, затверджена наказом МОН України від 21.03.2018 р. № 268 (2 класи);

 

28.  Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 року № 407 (3-4 класи);

 

29.  Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405 (5-9 класи);

 

30. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 року № 408 (10-11 класи);

 

31. Наказ МОН України від 07.06.2017 року № 804 "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи)";

 

32. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 року № 1407 для 10-11-х класів (рівень стандарту, профільний рівень);

 

33. Лист МОН України від 17.09.2019 року № 1/9-581 "Щодо застосування державної мови в освітньому процесі";

 

34. Постанова Кабінету Міністрів від 13.09.2017 року № 684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів"

 

35. Наказ МОН України від 16.04.2018 року № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти";

 

36. Наказ МОН України від 14.07.2015 року № 762 "Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу " із змінами, внесеними наказом МОН № 621 від 08.05.2019 року;

 

37. Інструкція з ведення класних журналів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 03.06.2008 року № 496;

 

38. Інструкція щодо заповнення класних журналів для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 08.04.2015 року № 412;

 

39.  Лист МОН України від 10.06.2019 року № 1/9-365 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році";

 

40. Наказ МОН від 21.08.2013 року № 1222 (із змінами згідно з наказом МОН № 1009 від 19.08.2016) "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти";

 

41.  НАКАЗ МОН України “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі” №924 від 20.08.2018

 

42. Концепція профільного навчання у старшій школі, затверджена наказом МОН України від 21.10.2013 року № 1456

 

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 року № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах";

 

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 року № 588 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах".

 

45. Лист МОН України від 20.08.2019 року № 1/9-525 "Щодо організації форм здобуття занальної середньої освіти";

 

46. 

 

45. Лист МОН № 1/9-525 від 20.08.19 року "Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти"

 

46. Наказ МОН № 627 від 12.06.2018 року "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступня для дітей з особливими освітінми потребами"