Дніпровський ліцей № 130 Дніпровської міської ради

 

Нормативні документи

 

1.  Конституція України;

2.  Закон України “Про освіту";

 

3. Закон України "Про повну загальну середню освіту";

 

4. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р; 

 

5. Концепція розвитку громадянської освіти в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 року № 710-р;

 

6. Лист МОН № 1/16742-23 від 27.10.2023 року " Про застосування державної мови у сфері освіти";

 

7. Лист МОН № 1/7629-23 від 29.05.2023 року "Про забезпечення вивчення державної мови" 

 

8. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану", ухвалений Верховною Радою України 28.04.2022 р. № 7325 


9.  Конвенція ООН про права дитини;  


10.  Закон України "Про охорону дитинства";    

11. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

12. Закон України «Про охорону праці»;

13. Закон України « Про дорожній рух»;

14. Закон України «Про пожежну безпеку»;

 

15. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 р. № 688);

 

16. Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 року № 898

 

17. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392;  


18. Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року № 2297-VI; 

19. Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 09.02.2011 року;

 

20. Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання на 2020-2025 р.р.» від 18.05.2019 року № 286/219;

 

21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 р.р.» від 09.10.2020 р. № 932;

 

22. Постанова Кабінету Міністрів України «Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 р.» від 30.06.2021 р. № 673;

 

23.Типове положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами);

 

24. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН України від 25.06.2018 року № 676

 

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2023 р. № 782 "Про початок навчального року під час дій воєнного стану в Україні";

 

26. Наказ МОН України від 12.08.2022 р. № 743 "Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти";

 

27. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405 (5-9 класи);

 

28. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 року № 408 (10-11 класи);

 

29.  Наказ МОН України від 07.06.2017 року № 804 "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи)";

 

30. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 року № 1407 для 10-11-х класів (рівень стандарту, профільний рівень);

 

31. Лист МОН України від 17.09.2019 року № 1/9-581 "Щодо застосування державної мови в освітньому процесі";

 

32. Постанова Кабінету Міністрів від 13.09.2017 року № 684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів"

 

33. Наказ МОН України від 16.04.2018 року № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти";

 

34. Наказ МОН України від 14.07.2015 року № 762 "Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу " із змінами, внесеними наказом МОН № 621 від 08.05.2019 року;

 

35. Інструкція з ведення класних журналів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 03.06.2008 року № 496;

 

 36. Наказ МОН України від 02.09.2020 р. № 1096 "Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів нової української школи"

 

37. Наказ МОН України № 813 від 13.07.2021 р. "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти"

 

 

39.  Лист Міністерства освіти і науки України від 12.09.2023 №1/13749-23 “Про інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2023-2024 навчальному році”

 

40. Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

 

41.  Концепція профільного навчання у старшій школі, затверджена наказом МОН України від 21.10.2013 року № 1456

  

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 року № 765 "Про внесення змін деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах";

  

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 року № 957 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти".

 

44. Лист МОН України від 20.08.2019 року № 1/9-525 "Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти";

 

45. Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України 16.01.2016 р. №18 (у редакції наказу МОН України від 10.02.2021 р. № 160);

 

46. Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного навчання”


47. Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України 23.04.2019 р. №536;

 

48. Наказ МОЗ  “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти” від 25.09.2020 р. №2205;

 

49. Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

 

50. Наказ МОН № 627 від 12.06.2018 року "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами";

 

51. Наказ Мінекономіки № 2736 від 23.12.2020 року "Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»;

 

52.  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 р. № 2657-VIII;

 

53.  Наказ МОН України «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу» від 28.12.2019 р. № 1646;

 

54. Постанова Кабінету Міністрів України «Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 р.» від 27.02.2021 р. № 145.

 

55. Листи МОН України "Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році" від 02.08.2022 року № 1/8794-22

 

56. Наказ МОН України "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України" від 22.05.2018 року № 509

 

57. Лист МОН "Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні" від 29.03.2022 року № 1/3737-22

 

58. Лист МОН України Про методичні рекомендації "Перша психологічна допомога. Алгоритм дій" від 04.04.2022 року № 1/-3872-22