Дніпровський ліцей № 130 Дніпровської міської ради

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів 2-4 класів Нової української школи  складені на основі  
 

  Наказу МОН України № 813 від 13.07.2021 р. "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти"

 

 
Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів 5-11 класів 
 
складені на основі  
 

 

 

навчальних програм  для 5-9 класів (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas) та