Дніпровський ліцей № 130 Дніпровської міської ради

 

Стратегія розвитку Дніпровського ліцею № 130" ДМР на 2022-2026 роки

                                                                                                               

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

 

Дніпровського ліцею № 130

 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

на 2022-2026 роки

 

 

ВСТУП

 

Стратегія розвитку  ліцея №130 Дніпровської міської ради зумовлена якісним оновленням змісту освіти, необхідністю приведення її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг.

Закон України «Про освіту» визначає головну мету освіти: «Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих та фізичних здібностей, формування  цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання  відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу».  З огляду на визначені пріоритети найважливішим є виховання людини нового типу мислення та культури, створення освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства й держави. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства, гуманізації соціально-економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості.

В умовах сьогодення дуже важливо сформувати творчу особистість, найважливішими якостями якої є ініціатива, свобода вибору, відповідальність, самореалізація. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян.

 Педагогічний колектив спрямовує свою діяльність на цінності особистісного розвитку, варіативність і відкритість освітньої системи закладу, що зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, форм і методів навчання й виховання, внутрішнього та зовнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти та якості надання педагогами освітніх послуг, прийнятті управлінських рішень.

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО ЗАКЛАД

 

Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс №130 «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради. Адреса закладу: 49049,  м. Дніпро,  пр. Героїв, 38, тел. 050-340-01-12.

Заклад освіти  заснований  у 1981 році як середня школа №130;

1991 рік – середня загальноосвітня школа – гімназія №130;

1995 рік – гімназія №130;

2005 рік –  Навчально-виховний комплекс №130

                   «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія».

Загальна характеристика закладу освіти:  4-и поверхове приміщення, загальна площа 9931 кв.м., кількість навчальних кабінетів – 50, їх площа 2902 кв.м.

Ліцензований обсяг – 1150 осіб (ліцензія 2019 р.).

Функціонують  харчоблок та обідня зала на 200 посадкових місць, гаряча лінія харчування,  медичний кабінет, кабінет  психолога,  бібліотека, 2 спортивні зали,  спортивний стадіон, актова зала,  кабінет обслуговуючої праці, 3 кабінети інформатики.

Профілі навчання: математичний, економічний, інформаційний.

Мова   навчання: українська; іноземна мова: англійська; друга іноземна мова: німецька, французька.

У закладі  працюють 59  педагогічних працівників основного складу, які мають:

 •  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» - 42;
 •  кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 9;
 •  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 4;

- кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 1;

- тарифні розряди (10-12) – 3.

Мають педагогічні звання: «учитель-методист» - 14,

                                        «старший учитель» - 12,       

                                       «Відмінник освіти України» - 4,

                                        3 вчителі працюють за сумісництвом.

Експериментальна  діяльнісь  закладу  на регіональному рівні реалізується за темою дослідження «Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах» протягом  2019-2024 р.р.

 

І. Основні показники діяльності закладу за напрямами

1.Освітнє середовище

SWOT- аналіз освітнього середовища

Вимога

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. 1. Забезпечення комфортних і безпечних    умов навчання та праці

1. Контингент учнів 1052 особи при ліцензованому обсязі 1150 осіб.

2. Заклад  має всі необхідні навчальні приміщення відповідно до вимог законодавства та освітньої програми.

 

3. Здійснено капітальний ремонт обідньої зали за сучасним дизайном  на 200 посадкових місць.

 

4. Встановлено сучасну лінію роздачі гарячого харчування за принципом «шведського столу» для старшокласників.

 

5. Встановлено енергозберігаючі (пластикові) вікна у всіх приміщеннях.

6. Встановлено систему охоронної та протипожежної сигналізації в   приміщеннях.

7. Встановлено   вхідні двері в приміщення  відповідно до вимог пожежної безпеки.

 

8. Кількість комп’ютерів, задіяних в освітньому процесі - 54, ноутбуків -31, інтерактивних  панелей – 5.

Наявна мережа  Інтернет.

 1. Приміщення закладу потребує капітального ремонту.

 

 1. Зношеність комунікаційних  систем: (водопровід, опалення, каналізація).
 2. Стан приміщення харчоблоку.

4.Фасад закладу потребує ремонту та утеплення.

5. Недостатня кількість   комп’ютерної техніки у навчальних кабінетах, терміни її придатності.

6. Оснащення навчальних  кабінетів сучасним мультимедійним обладнанням.

7. Заміна шкільних меблів.

8. Створення на базі бібліотеки інформаційно-ресурсного центру

1.2. Створення освітнього середовища,

вільного від

будь-яких форм насильства та дискримінації

 1. У закладі проводяться комплексні   заходи з протидії булінгу відповідно  до розробленого  плану заходів.
 1. Інформування учнів, їх  батьків, учителів та інших учасників освітнього процесу  про відповідальність за вчинення булінгу (цькування) та вироблення небайдужості до проблеми булінгу.
 1. На сайті закладу оприлюднено порядок реагування на звернення про  випадки булінгу, план заходів щодо попередження булінгу, зразок заяви щодо реагування на випадки булінгу.
 1. Проводяться заходи щодо розвитку навичок конструк-тивного вирішення   конфліктних ситуацій.
 1. Формуються  навички толерантного спілкування.
 1. Розроблено та оприлюднено правила поведінки для здобувачів  освіти.

    7. Випадків булінгу в  закладі не виявлено.

 1. Створення дієвої системи   роботи з усіма учасниками освітнього процесу щодо попередження та вирішеня  проблем булінгу.
 2. Удосконалення співпраці з  громадськими та державними  організаціями щодо просвітницької роботи з попередження випадків булінгу.
 3. 3. Здійснення оцінки поширення булінгу в класних колективах.

 

1.3. Формування інклюзивного,

розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

 1. Обладнана ресурсна кімната, наявність  проєктора  з інтерактивними функціями.
 1. Закріплені кабінети для навчання дітей з ООП.
 1. Надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з ООП.
 1. Обладнана санітарна кімната для дітей з ООП.
 1. Організовується індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) за зверненнями батьків та висновками ЛКК.

 1.  Відсутня архітектурна доступність

  до 1 поверху приміщення (пандус).

 2.  Відсутня можливість пересування

  між поверхами дітям з порушенням

  опорно- рухового апарату.

3. Створення  в закладі сучасного освітнього   простору універсального дизайну та  розумного пристосування.

4. Облаштування спортивних майданчиків на території стадіону.

5. Відсутність огорожі  території закладу.

 

1.1.Забезпечення здорових, безпечних і комфортних умов навчання та праці.

У закладі створені здорові й безпечні умови для навчання здобувачів освіти та роботи педагогічних працівників. Учасники освітнього процесу знають вимоги охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та дотримуються їх.

При плануванні заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності звернено увагу на такі аспекти:

-  чіткий розподіл повноважень з охорони праці серед керівництва закладу;

-  облаштування навчальних кабінетів, спортивних залів відповідно до правил   охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- контроль за виконанням правил, дотриманням безпеки під час використання навчального обладнання, спортивного інвентарю тощо;

- регулярні інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності як серед працівників, так і з учнями під час проведення уроків (практичних занять) з інформатики, хімії, фізики, біології, фізичної культури.

Ведеться вся необхідна документація з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій відповідно до вимог законодавства.

У закладі створені умови для забезпечення харчування учнів і працівників, тому що якісне і здорове харчування дітей – одна з умов здоров’я, розвитку та успішного навчання. Умови спряють формуванню культури здорового харчування.

Освітня діяльність неможлива без створення інформаційного простору, використання ресурсів та комунікацій між учасниками освітнього процесу. Завдання школи стають особистісно-орієнтованими, спрямованими на формування та розвиток здібностей учнів і вчителів щодо опрацювання освітньої інформації.

Використання Інтернет-ресурсів як один із інструментів для навчання та викладання  може створювати серйозні ризики, якщо не дбати про безпечний доступ та не дотримуватись правил користування мережею. Під час освітнього процесу  в учнів формуються навички безпечного використання мережі. Для безпечного користування застосовуються комп’ютерні програми, які здійснюють фільтрування контенту.

 

1.2 Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

Антибулінгова політика, яка реалізується в закладі, спрямована на запобігання, протидію та реагування проявам булінгу (цькуванню), дискримінації.

У закладі проводяться заходи з протидії булінгу відповідно до розробленого плану заходів, затвердженого наказом від 31.08.2021 р. № 122 «Про організацію роботи із запобігання і протидії булінгу (цькуванню)».

Систематично, шляхом опитування учнів та педагогічних працівників, вивчається думка про безпеку і психологічну комфортність освітнього середовища.

Здійснюється інформування педагогічних працівників щодо ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому.

Педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви. Психологічною службою систематично надаються консультації учасникам освітнього процесу з проблем адаптації, проявів булінгу, особистісного розвитку. До політики запобігання булінгу залучаються представники учнівського самоврядування, батьківської громадськості.

У закладі культивується повага до прав людини та здійснюється протидія будь-яким формам дискримінації через проведення бесід з учнями, тематичних заходів, зустрічей з представниками правоохоронних органів.

 

1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

У закладі створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Забезпечено безперешкодне переміщення коридорами, рекреаціями, у навчальних кабінетах предмети інтер’єру не ускладнюють пересування осіб з ООП. Навчальні меблі відповідають віковим особливостям дітей, враховується специфіка освітнього процесу. Функціонує ресурсна кімната.

Розроблені індивідуальні навчальні плани та картки розвитку з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей. Надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з ООП.

Кадрове забезпечення: учителі інклюзивних класів, 2 асистенти вчителя, практичний психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель з лікувальної фізкультури. Діти з особливими освітніми потребами навчаються в інклюзивних класах (4-Б, 7-В).

У 2021-2022 н.р. організовано індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) за зверненнями батьків та довідками ЛКК для 2-х учнів (8-А, 8-В класи).

Освітнє середовище, використання сучасних засобів навчання сприяє мотивації освітньої діяльності здобувачів освіти.

2. Система оцінювання

SWOT-аналіз системи оцінювання здобувачів освіти

Вимога

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

2.1. Наявність відкритої,  прозорої  і зрозумілої системи оцінювання навчальних досягнень

1. Педагогічні працівники керуються нормативними  документами щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

 

2. Формувальне оцінювання використовується для учнів початкової школи.

 

3. На початку навчального року,  семестру, вивчення нового розділу педагогічні працівники ознайомлюють учнів із критеріями оцінювання навчальних досягнень.

 

4. При проведенні різних  видів робіт педагогічні працівники ознайомлюють здобувачів освіти з критеріями оцінювання цих робіт.

 

5. При виставленні оцінки педагогічні працівники аналізують роботу, чітко проговоривши сильні та слабкі  сторони роботи учня індивідуально.

 

6. Аналіз роботи учня ґрунтується на позитивному підході, аналізується не лише

результат, а й процес вивчення навчального матеріалу.

 

7. Враховується індивідуальний  поступ здобувача освіти.

1. Удосконалення системи методик формувального оцінювання.

 

2. Оприлюднення критеріїв  оцінювання, правил та процедури оцінювання навчальних досягнень.

 

3. Не завжди освітній процес  спрямовується на формування і розвиток ключових компетентностей, перевага надається перевірці знаннєвого компоненту.

 

4. Педагогічні працівники більшу увагу приділяють обсягу засвоєних знань, а не  тому, як ці знання використовуються для вирішення прикладних завдань.

 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування

результатів навчання  кожного здобувача освіти

1. Педагогічними працівниками     відстежується особистий поступ кожного учня, що формує позитивну самооцінку, відзначаються досягнення, підтримується бажання вчитися.

Учителі початкової школи з цією метою формують портфоліо учнів.

 

2. Питання моніторингу навчальних досягнень учнів виноситься на засідання педагогічної ради, нарад при директорові.

 

3. У річному плані роботи  передбачено  моніторингові дослідження якості знань здобувачів освіти.

1. Удосконалення аналізу результатів моніторингових досліджень.

 

2. Забезпечення дієвого моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти.

2.3. Спрямовування системи оцінювання на     формування  в

здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до    самооцінювання.

1. Педагогічними працівниками  у співпраці з батьками формується відповідальне ставлення учнів до результатів    своєї роботи.

 

2. На уроках педагогічними працівниками використовуються прийоми самооцінювання та взаємооцінювання навчальної  діяльності здобувачів освіти.

 

3. Педагогічні працівники проводять консультування учнів, які мають проблеми в навчанні.

 

4. Ведеться робота з обдарованими дітьми з метою  якісної підготовки до предметних олімпіад, конкурсів, змагань.

 

5. Досягнення учнів (олімпіади, конкурси, змагання) висвітлюються на інформаційних стендах, сайті закладу.

1. Робота з батьками щодо формування   відповідального ставлення здобувачів освіти до результатів навчання.

 

2. Більшої уваги потребують прийоми самооцінювання та взаємооцінювання на уроках.

 

3. Питання впровадження в закладі  електронного журналу та електронного щоденника.

 

4. Необхідність приділяти  увагу учням, що мають  проблеми в навчанні, низький рівень знань, використовуючи індивідуальні завдання, роботу на канікулах з такою категорією   здобувачів освіти.

 

2.1. Наявність системи оцінювання результатів навчання учнів, яка забезпечує справедливе, неупереджене, об’єктивне та доброчесне оцінювання.

Педагогічні працівники керуються критеріями та вимогами до оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, визначеними в нормативних документах:

- наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи».

Учителі розробляють критерії оцінювання для різних видів діяльності на уроці. Вони ґрунтуються на компетентнісному підході, є доступними  та зрозумілими для учнів, оприлюднені в різних формах: усній, на інформаційних стендах у навчальних кабінетах. Учителями використовується самооцінювання та взаємооцінювання як важливий елемент освітньої діяльності.

 

2.2. Систематичне відстеження результатів навчання кожного учня та надання йому  підтримки  в освітньому процесі.

У закладі визначено порядок проведення внутрішнього моніторингу для дослідження стану і результатів навчання здобувачів освіти та освітньої діяльності закладу. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти НВК №130 схвалено педагогічною радою (протокол №3 від 28.12.2020 р.).

Упродовж навчального року здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів 9-х класів (українська мова, математика, англійська мова) з метою організації профільного навчання в 10-х класах; учнів 11-х класів (українська мова, математика, англійська мова, історія) з метою визначення рівня підготовки до ЗНО.

За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, приймаються рішення.

Учителі також застосовують формувальне оцінювання: відстежують розвиток і результати навчання кожного учня, мають зворотний зв'язок з учнями для їх подальшого навчання.

 

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування в учнів відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

 

Учителі формують у здобувачів освіти відповідальне ставлення до навчання. Учні отримують необхідну підтримку та допомогу в освітній діяльності в різних формах: консультації, індивідуальні заняття, підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-дослідницькій роботі тощо.

 Більшість учнів відповідально ставляться  до процесу навчання, отриманих доручень, обов’язків у школі, класному колективі.

Педагоги організовують самооцінювання та взаємооцінювання учнів, залучають їх до рефлексивної діяльності, володіння цими прийомами оцінювання.

 

3. Педагогічна діяльність

SWOT-аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти

Вимога

Сильні сторони

Слабкі сторони

3.1. Ефективність планування педагогічними

працівниками своєї

діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей

здобувачів освіти

1. Наявність

календарно-тематичного планування, що відповідає  освітній програмі закладу, вимогам стандарту та освітніх програм, профільності навчання

 

2. Використання інформаційних освітніх ресурсів під час проведення навчальних занять та в умовах дистанційного навчання.

 

3. Формування ключових компетентностей,

загальнолюдських

цінностей через  зміст навчальних предметів.

 

4. Створення та використання власних освітніх ресурсів (мультимедійні презентації, портфоліо, можливості  Інтернету).

 

5. Оприлюднення

методичних розробок уроків, публікацій.

1. Розробка індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти, які цього потребують.

 

2. Участь педагогів у      конкурсах фахової майстерності.

 

3. Активізації потребує робота     з поширення досвіду  роботи вчителів.

 

3.2.Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

1. Педагогічні працівники закладу обирають різні форми і напрями підвищення професійної  кваліфікації.

 

2. Значна увага приділяється самоосвіті.

 

3. Упровадження технологій дистанційного навчання.

 

4. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну діяльність.

1. Окремі педагоги ініціюють або реалізують

освітні проєкти.

 

2. Удосконалення впровадження технологій дистанційного та змішаного  навчання.

3.3. Налагодження співпраці  зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками

закладу

1. Робота предметних методичних  комісій.

 

2. Практикується наставництво, працює Школа молодого вчителя.

 

3. Позитивна оцінка  батьками діяльності  педагогів.

 

4. Упровадження педагогіки  партнерства, особистісно орієнтованого підходу.

1. Залучення батьків до активної участі в освітньому процесі.

3.4. Організація педагогічної      діяльності та навчання здобувачів освіти  на   засадах академічної

доброчесності

1. Розроблено Положення про академічну доброчесність.

 

2. Педагогічні працівники дотримуються принципів академічної доброчесності.

Проведення роз’яснювальної роботи з учнями та батьки щодо  змісту поняття академічної доброчесності та відповідальності  за її  порушення.

 

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей учнів.

Учителі самостійно розробляють календарно-тематичні плани відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти, навчальних програм, освітньої програми закладу. У змісті календарно-тематичного планування визначають форми проведення навчальних занять, види робіт, спрямовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями. А також самостійно визначають обсяг годин на вивчення навчальної теми, можуть змінювати послідовність вивчення тем.

Використорують інформаційні освітні ресурси під час проведення навчальних занять або обов’язкових видів робіт, технологій дистанційного навчання.

Учителі формують суспільні цінності через зміст навчального матеріалу предметів. Під час проведення занять в учнів виховується почуття патріотизму, поваги до державної мови, законів України, розвиваються загальнолюдські цінності, навички співпраці в команді. Особистим прикладом учителі виховують толерантне ставлення та взаємоповагу.

Учителі володіють на достатньому рівні навичками використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі, що сприяє оволодінню учнями ключовими компетентностями. Під час проведення навчальних занять використовуються

 медіаресурси, можливості Інтернет-мережі.

 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Професійне зростання, підвищення кваліфікації вчителя – це безперервний процес, який не обмежується якоюсь однією формою. Це не тільки проходження курсів підвищення кваліфікації, але й участь у різноманітних тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах, онлайн-курсах тощо.

Процес професійного зростання вчителя – це постійна системна робота: обмін досвідом, розроблення навчально-методичних комплексів, самоосвіта.

Курсову перепідготовку  у 2020-2021 н.р. пройшли вчителі закладу:

1-2-тижневі курси як учителі-предметники – 13; 1-денні курси – 15 вчителів.

 

Упродовж навчального року вчителі закладу також проходили міжкурсове підвищення кваліфікації та фахової майстерності на семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах різних рівнів, онлайн-навчання (42 педагоги):

(адміністрація – 4; української філології – 2; іноземної філології – 6; природничих дисциплін – 3; історико-правознавчих  дисциплін – 2; фізико-математичних дисциплін – 6; початкових класів – 13; естетичного і трудового виховання – 2; культури здоров’я – 4).

Участь педагогів в інноваційній діяльності є показником рівня їх кваліфікації. Тому вчителі беруть участь в освітніх проєктах (через упровадження курсів за вибором  «Я у медіапросторі», «Фінансова грамотність», «Міжнародне гуманітарне право», «Сучасні процеси європейської інтеграції» тощо), упроваджують нові форми й методи роботи: використання інформаційних технологій, інтерактивні методики проведення уроків, інтеграція знань з різних предметів, технології дистанційного навчання на платформах ZOOM, Classroom, Human, залучаються до експертної освітньої роботи.

Упродовж декількох років учителі закладу брали участь у міському конкурсі педагогічної майстерності «Сучасний урок» і  отримували перемоги на міському та  всеукраїнському рівнях за методичні розробки уроків з української літератури, біології, хімії, предметів початкової освіти.

 

3.3. Налагодження співпраці з учнями, їх батьками, працівниками закладу освіти.

Для забезпечення розвитку дитини необхідно будувати освітній процес на засадах педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу.

Важливим напрямом, який реалізує педагогіку партнерства, є особистісно орієнтований підхід, який ставить у центр освітньої системи особистість дитини, її можливості для саморозвитку, забезпечення комфортних, безконфліктних та безпечних умов навчання. У закладі створені ці умови. Але на сьогодні не всі учні мають стійкий інтерес до навчання, розвитку вміння самостійного набуття знань. Тому вчителі знаходять шлях для постійної взаємодії, діалогу з учнями, дотримуються неупередженого ставлення до них.

Також педагоги, класні керівники знаходяться в постійній комунікації з батьками учнів для отримання зворотнього зв’язку з метою забезпечення розвитку

учнів в оволодінні знаннями, формуванні компетентностей, навичок та вмінь.

У педагогічному колективі сприятливий психологічний мікроклімат, підтримуються партнерські взаємини. Учителі діляться знаннями та досвідом, взаємовідвідують уроки з метою покращення якості викладання, педагоги-наставники надають допомогу молодим колегам. Керівництво закладу відкрите для спілкування для всіх учасників освітнього процесу.

 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання учнів за засадах академічної доброчесності.

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення  якості освітньої діяльності, а дотримання принципів академічної  доброчесності  під час освітнього процесу впливає не тільки на якість освіти, а й на формування в учнів  загальнолюдських  цінностей. У закладі розроблено Положення про академічну доброчесність (схвалено педагогічною радою, протокол № 1 від 31.08.2020 р.).  

Закон України «Про освіту» (ст. 42) визначає академічну  доброчесність як сукупність етичних принципів та  визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/ або наукових (творчих) досягнень.

Педагогічні працівники закладу здійснюють свою діяльність з дотриманням принципів академічної доброчесності, а також проводять роз’яснювальну роботу з учнями й формують у них такі важливі цінності як: чесність, довіра, справедливість, взаємоповага, відповідальність за результати своєї роботи. Під час проведення занять  пропонують завдання, які відповідають реальним навчальним можливостям учнів, спрямовані на розвиток критичного мислення, творчу роботу, унеможливлюють списування. При вирішенні проблемних питань залучають учнів до самостійної дослідницької роботи, використання додаткових джерел інформації.

Учителі неупереджено оцінюють результати навчання учнів на основі зрозумілих і чітких критеріїв оцінювання. 

Проводиться просвітницька робота з учнями про необхідність дотримання принципів академічної доброчесності (самостійне виконання домашніх завдань, підготовка проєктів, правильність роботи з Інтернет-ресурсами).

 

4. Управлінські процеси

SWOT-аналіз управлінських процесів

Вимога

Сильні сторони

Слабкі сторони

4.1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених  цілей

1. У закладі наявна стратегія  розвитку, яка враховує всі  напрями діяльності.

 

2. Річний план реалізує стратегію розвитку, розробляється у співпраці  з      педагогічними працівниками

 

3. Діяльність педагогічної ради   спрямовується на реалізацію річного плану та  стратегії розвитку.

 

4. Керівництво закладу планує   розвиток матеріально-технічної бази, звертається до засновника.

1. Потребує розбудови внутрішня система забезпечення якості освіти.

 

2. Залучення всіх учасників освітнього процесу  до комплексного самооцінювання освітньої діяльності  закладу.

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

1. Сприятливий психологічний клімат  закладу.

 

2. Керівництво закладу

доступне для спілкування

з  усіма учасниками освітнього процесу.

 

3. Керівництво закладу вчасно розглядає звернення

та вживає заходи реагування на них.

 

4. Заклад освіти забезпечує  змістовне наповнення та  вчасне оновлення інформаційних ресурсів на сайті закладу.

 

1.Створення комфортного середовища

(облаштував  ння кімнати відпочинку, учительської).

 

2. Удосконалення спілкування через дистанційні технології.

4.3. Ефективність кадрової  політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку

педагогічних працівників

1. Здійснення керівництвом ефективної кадрової політики, укомплектування штату кваліфікованими кадрами.

 

2. Педагогічні працівники   працюють за фахом.

 

3. У закладі створені умови для підвищення кваліфікації,  чергової та позачергової   атестації, добровільної сертифікації.

 1.Передбачити заходи матеріального заохочення педагогічних

працівників.

 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, конструктивна співпраця  учасників освітнього процесу, взаємодія з місцевою громадою

1. Переважна більшість учасників освітнього процесу    вважають, що їхні права не порушуються.

 

2. Переважна більшість учасників освітнього процесу   вважають, що їхні пропозиції   враховуються

під час прийняття управлінських  рішень.

 

3. Керівництво закладу підтримує конструктивні  освітні ініціативи.

 

4. Розклад занять сформований відповідно до освітньої програми та відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

1. Залучати до вирішення питань діяльності закладу органи громадського самоврядування.

 

2. Участь у громадських проєктах району, міста.

4.5. Формування та реалізація політики академічної доброчесності

1. Дотримання вимог Положення про академічну доброчесність.

1. Проведення просвітницьких заходів щодо забезпечення академічної доброчесності.

 

2. Недостатня кількість освітніх та

інформаційних заходів  щодо формування негативного ставлення до корупції.

 

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

Заклад має Стратегію розвитку, яка визначає місію, візію та цілі його діяльності, умови, необхідні для їх досягнення, пріоритети, які керівництво та педагоги планують здійснити для досягнення визначених цілей відповідно до принципів освіти та підготовки учнів до майбутнього життя. Стратегія розвитку оприлюднена, доступна для батьків та інших зацікавлених осіб. Заклад освіти обговорює стратегію із засновником, педпрацівниками, учнями та отримує зворотний зв’язок. Стратегія розвитку реалізується у відповідних часових проміжках.

Заклад має Річний план роботи, у якому чітко сформульовано заходи для виконання з урахуванням конкретних умов діяльності. Здійснюється аналіз виконання плану за попередній навчальний рік. До розроблення плану залучаються всі учасники освітнього процесу. Річний план роботи схвалено педагогічною радою  та оприлюднено.

Щорічно здійснюється самооцінювання освітньої діяльності закладу через вивчення й оцінювання функціонування внутрішньої системи. За результатами самооцінювання готуються висновки та визначаються напрями покращення якості освітньої діяльності. Результати самооцінювання висвітлюються у звіті про освітню діяльність закладу або річному звіті директора за підсумками навчального року. Висновки, отримані за результатами самооцінювання, використовуються в плануванні роботи закладу на наступний навчальний рік.

Адміністрація постійно вивчає потреби учнів та працівників закладу, готує і доводить до відома засновника запити та відстежує їх реалізацію. Заклад освіти надає засновнику об’єктивну та актуальну інформацію щодо своїх потреб. Керівництво закладу систематично оцінює стан матеріально-технічних умов для навчання. Відповідно до Стратегії розвитку та в співпраці із засновником заклад освіти підтримує такий стан матеріальних умов, який забезпечує доступ до освіти кожному учневі відповідно до освітніх потреб.

 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

Адміністрація закладу сприяє створенню комфортного психологічного клімату та атмосфери довіри між учасниками освітнього процесу. Усі конфлікти в закладі освіти вирішуються конструктивно. Керівник створює умови для попередження конфліктів, а в разі їх виникнення сприяє їх вирішенню на рівні закладу.

Управлінські рішення є обґрунтованими й прозорими, учасники освітнього процесу мають можливість впливати на прийняття управлінських рішень.

У закладі створено інформаційний простір для забезпечення відкритості його діяльності. Створено та постійно підтримується офіційний вебсайт, який містить всю необхідну інформацію про діяльність закладу (Відкритий доступ). Інформація, що розміщується на вебсайті, стосується всіх аспектів діяльності.

 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників.

НВК №130 у повній мірі забезпечений висококваліфікованими педагогічними працівниками. Штат педагогічних працівників сформовано, вакансії заповнюються вчасно, усі педагогічні працівники працюють за фахом.

Адміністрація проводить кадрову політику з урахуванням освітньої програми, наповнюваності класів, кваліфікації педагогічних кадрів.

Раціонально використовуються засоби матеріального та морального заохочення. Керівництво сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників та добровільній сертифікації, постійному професійному вдосконаленню педагогів, мотивує до самоаналізу власної педагогічної діяльності.

 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.

Принцип людиноцентризму, а також дотримання прав учасників освітнього процесу закріплені в основних документах НВК №130: статуті, освітній програмі, правилах поведінки здобувачів освіти, правилах внутрішнього розпорядку. Учасники освітнього процесу обізнані зі своїми правами та обов’язками, вважають їх справедливими та доречними. Керівництво вчасно реагує на порушення прав і обов’язків учасників освітнього процесу, приймає відповідні рішення та аналізує їх виконання.

Керівництво відкрите до діалогу з учасниками освітнього процесу, постійно сприймає та враховує їх пропозиції.

Спостерігається ефективна співпраця та комунікація між директором та його заступниками, іншими працівниками. Налагоджена комунікація адміністрації з іншими учасниками освітнього процесу.

Органи батьківського самоврядування діють ефективно, допомагають вирішувати проблеми закладу та приймати раціональні управлінські рішення.

Установлені процедури розгляду керівництвом пропозицій учасників освітнього процесу.

НВК №130 співпрацює з місцевою громадою та засновником, активно використовує програму співпраці з іншими важливими партнерами (наприклад, закладами дошкільної освіти, мистецькими та спортивними школами тощо).

Розпорядок дня та розклад навчальних занять у закладі розроблено з урахуванням інтересів та вікових особливостей учнів. Режим роботи враховує розташування та специфіку роботи закладу. У процесі підготовки освітньої програми, робочого навчального плану, вибору спеціалізації та профільності, варіативної частини навчального плану (додаткових годин для вивчення навчальних предметів, курсів за вибором) враховуються інтереси та потреби учнів і батьків.

Для оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями використовуються різні форми організації освітнього процесу. Відбувається активне впровадження технологій дистанційного і змішаного навчання. Використовується інтерактивна Інтернет-платформа Human для організації дистанційного навчання, а саме для розміщення освітніх ресурсів, комунікації між вчителями й учнями, ведення класного журналу в електронній формі.

 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

У закладі реалізується політика академічної доброчесності. Питання дотримання принципів академічної доброчесності розглядаються на засіданнях педагогічної ради, у структурі засідань методичних об’єднань вчителів. Проводиться просвітницька робота з учнями та батьками. Розроблено та реалізується Положення про академічну доброчесність, також питанням академічної доброчесності присвячено окремі норми Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Проводиться постійна інформаційна та просвітницька робота щодо принципів доброчесної поведінки.

 

ІІ. Місія, візія та цінності закладу

 

Місія:

- всебічний розвиток особистості, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; формування цінностей і компетентностей, необхідних для успішної самореалізації;

- створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – батьки здобувачів освіти – педагоги» з метою підвищення освітнього рівня громадян для забезпечення сталого розвитку країни та її європейського вибору;

- виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

Візія:

 Школа , яка на основі високих моральних цінностей, інновацій та ефективного навчання,  формує людину, що зможе успішно реалізувати себе в житті.

Школа, де цікаво вчитися; де навчаються успішні, здорові та щасливі діти.    

Школа соціального успіху, де працюють висококваліфіковані педагоги на засадах гуманізму, колективізму, інноваційності й особистого фахового росту. 

Цінності:

 • дитиноцентризм;                            -  духовність і культура;
 • толерантність;                                -  партнерство, взаємодопомога, довіра;
 • професіоналізм;                              -  патріотизм, висока моральність;
 • відповідальність, чесність;             -  повага до особистості;
 • творчість та успішність;                 -  безпека і комфорт.

Принципи діяльності:                               

  -   компетентнісний підхід;

  -   дитиноцентризм;

  -   педагогіка партнерства;

  -   виховання на цінностях.

ІІІ. Стратегічні, операційні цілі за напрямами діяльності закладу

 

Стратегічні завдання розвитку закладу:

1. Формування безпечного та комфортного освітнього середовища, сприятливого для всебічного розвитку особистості, її талантів,  інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на всіх рівнях здобуття освіти.

3. Надання освітніх послуг через різні форми здобуття освіти згідно з чинним законодавством (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж).

4. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання).

5. Гуманістична направленість освітнього процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.

6. Розвиток  пізнавальних інтересів і здібностей здобувачів освіти, мотивації до оволодіння знаннями, навчання самостійного здобуття знань.

7. Формування цінностей та необхідних для  самореалізації  здобувачів освіти життєвих компетентностей.

8. Виховання в здобувачів освіти патріотизму, поваги до культурних цінностей    українського народу, його історико-культурного надбання, звичаїв і традицій.

9. Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу, розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.

10. Застосування інноваційних технологій навчання, педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу.

11. Проведення моніторингу освітньої діяльності відповідно до Внутрішньої  системи забезпечення якості освіти.

12. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу.

Стратегія  розвитку закладу  спрямована на виконання:

  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепції «Нова українська школа», Конвенції про права дитини, Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

реалізацію:

 • сучасної державної політики в галузі освіти на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу;
 • нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

створення:

 • належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти;
 • умов рівного доступу до освіти;
 • гуманних відносин у закладі освіти;
 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;
 • належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу;
 • необхідної матеріально-технічної бази;

забезпечення:

 • стабільного функціонування закладу освіти;
 • розвитку мережі закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;
 • суттєвого підвищення якості освіти.

 

 

ІV. План реалізації стратегії

 

Стратегічна ціль 1.  Формування безпечного та комфортного освітнього середовища, сприятливого для всебічного  розвитку особистості, її талантів,  інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

 

Операційні цілі

Завдання

Термін

реалізації

Джерела фінансування

1. Забезпечити комфортні та  безпечні      умови для  навчання  здобувачів  освіти та роботи вчителів

1. Створення сучасного освітнього дизайну  в  закладі.

2023-2025

міський бюджет

2. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку.   

2022

міський бюджет

3. Укомплектування навчальних кабінетів    комп’ютерною технікою, інтерактивними дошками.

2022-2025

міський бюджет

4. Заміна шкільних меблів  у навчальних кабінетах

2022-2025

міський бюджет

5. Створення на базі бібліотеки інформаційно-ресурсного центру.

2023-2025

міський бюджет

6. Утеплення  фасаду приміщення      закладу.

2024-2026

міський бюджет

7. Оснащення предметних кабінетів сучасним навчально-методичним обладнанням.

2022-2025

міський бюджет

8. Організація зон відпочитку для учнів та працівників.

2022-2026

міський бюджет

2. Створити освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації

1. Створення дієвої системи роботи з усіма учасниками освітнього процесу щодо попередження та розв’язання проблем булінгу.

2022-2026

міський бюджет

2. Удосконалення системи роботи з    громадськими та державними   організаціями щодо  просвітницької роботи з попередження випадків булінгу.

2021-2025

міський бюджет

3. Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату   та толерантної міжособистісної взаємодії   під час  годин спілкування, занять.

 

2022-2026

міський бюджет

3. Сформувати інклюзивне

освітнє середовище для дітей з ООП

1. Створення умов для навчання дітей  з ООП, інклюзивного освітнього простору.

2022-2026

міський бюджет

2. Навчально-методичне забезпечення ресурсної кімнати.

2022-2026

міський бюджет

3. Організація індивідуального навчання (педагогічний патронаж) за зверненнями батьків та висновками ЛКК.

2022-2026

міський бюджет

 

 

Стратегічна ціль 2.    Формування  відкритої системи оцінювання, спрямованої на  реалізацію  компетентнісного підходу, забезпечення  профільності навчання та якості освіти.

 

Операційні цілі

Завдання

Терміни

реалізації

Виконавці

1. Створення  системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

1. Розробити та  оприлюднити критерії   оцінювання, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

2022-2023

заступники директора з НВР

2. Удосконалювати  методики формувального оцінювання, самооцінювання, взаємооцінювання

2022-2026

педагогічнийколектив

3.Формувати в здобувачів освіти відповідальне ставлення до результатів навчання.

 

2022-2026

педагогічнийколектив

2. Удосконалення процедури внутрішнього моніторингу та коригування результати навчання здобувачів освіти

1. Спланувати вивчення стану викладання предметів у річному плані роботи.

2022-2026

адміністрація

2. Провести  моніторингові дослідження якості знань здобувачів освіти.

 

2022-2026

адміністрація

3. Провести  глибокий аналіз результатів моніторингових  досліджень з навчальних предметів із зазначенням чітких шляхів покращення якості  знань учнів.

 

2022-2026

адміністрація

3. Розвиток пізнавальних інтересів, здібностей здобувачів освіти для забезпечення профільного навчання

1. Визначити  профілі  навчання старшої школи (функціонування академічного ліцею з 2024 року)

2023-2026

адміністрація

2.  Проводити моніторинг стану викладання профільних предметів.

2022-2026

адміністрація

3. Проводити моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з профільних предметів.

 

2022-2026

адміністрація

4. Залучати  кваліфікованих спеціалістів для викладання профільних предметів.

2022-2025

адміністрація

 

 

Стратегічна ціль 3.   Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу,

                                   розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів

                                   у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності

                                   для забезпечення якісної освіти.

 

Операційні цілі

Завдання

Терміни

реалізації

Відповідальні

1. Забезпечити умови для підвищення професійного рівня педагогічних працівників

1. Проводити  атестацію та сертифікацію педагогічних кадрів (за бажанням).

2022-2026

Адміністрація

2. Підвищувати кваліфікаційний та професійний  розвиток в міжатестаційний  період.

 

2022-2026

Педагогічний

колектив

3. Модернізувати методичний кабінет, забезпечити     його сучасною науково- методичною літературою та інформаційно-комп’ютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

2022-2026

Адміністрація

4. Сприяти участі педагогів у конкурсах професійної майстерності.

2022-2026

Адміністрація

5. Використовувати технології самоаналізу  та  самооцінювання педагогічної діяльності, картку особистісного     зростання.

2022-2026

Педагогічний

колектив

2. Здійснювати інноваційну освітню діяльність

1. Упроваджувати сучасні освітні  технології,  спрямовані на оволодіння ключовими компетентностями та  наскрізними лініями.

2022-2026

Педагогічний

колектив

2. Застосовувати технології дистанційного та змішаного навчання.

2022-2026

Педагогічний

колектив

3. Створити  умови для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти (у разі потреби).

2022-2026

Педагогічний

колектив

4. Брати участь у дослідно-експериментальній роботі.

2022-2026

Педагогічний

колектив

5. Активізувати роботу     з поширення досвіду  педагогів  (публікації, презентації, сайти, блоги).

2022-2026

Адміністрація

6. Створити інформаційний банк інноваційних технологій.

2022-2025

Адміністрація

3. Формувати суспільні цінності у здобувачів освіти, забезпечити якість надання освітніх послуг

1. Організовувати освітній процес на   засадах педагогіки партнерства, особистісно орієнтованого підходу.

2022-2026

Педагогічний

колектив

2. Підвищувати  якість викладання предметів.

2022-2026

Педагогічний

колектив

3. Формувати культуру академічної  доброчесності у всіх учасників освітнього процесу.

2022-2026

Педагогічний

колектив

 

 

Стратегічна ціль 4.    Координація дій усіх учасників освітнього процесу для  забезпечення їх продуктивної творчої діяльності, прийняття управлінських рішень.

 

Операційні цілі

Завдання

Терміни

реалізації

Виконавці

1. Забезпечити ефективність планування роботи  закладу

1. Колективне розроблення річного  плану відповідно до Стратегії розвитку

2022-2026

Адміністрація,

педагогічний

колектив

2. Спрямування    діяльності

педагогічної ради на    реалізацію річного плану та Стратегії    розвитку закладу

2022-2026

Адміністрація,

педагогічний

колектив

3. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості  освіти

2022-2026

Творча група

4. Залучення всіх учасників освітнього процесу  до комплексного самооцінювання

освітньої діяльності

2022-2026

Адміністрація

5. Здійснення системного аналізу прийняття управлінських рішень

2022-2026

Адміністрація

6. Залучення до вирішення питань діяльності закладу  батьківської ради, органів громадського самоврядування

2022-2026

Адміністрація, батьківська рада

7. Підготовка системи заходів щодо забезпечення  академічної  доброчесності

2022-2026

Адміністрація,

педагогічний

колектив

8. Проведення освітніх та інформаційних заходів щодо формування негативного ставлення до корупції

2022-2026

Адміністрація,

педагогічний

колектив

2. Створити умови для розкриття творчого потенціалу працівників

1. Забезпечення комплектування штату  кваліфікованими спеціалістами.

2022-2026

Адміністрація

2. Розвиток  продуктивної творчої діяльності, підтримка ініціативи кожного учасника освітньог процесу в його самореалізації.

2022-2026

Адміністрація

3. Стимулювання творчості педагогічних  працівників  через заходи морального  та матеріального заохочення.

2022-2026

Адміністрація,

педагогічний

колектив

 

 

V. Очікувані результати реалізації Стратегії розвитку:

 

 • забезпечення гідних умов для здобуття якісної, сучасної, індивідуально-орієнтованої системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;
 • створення умов для здійснення освітнього процесу, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, попередження булінгу;
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, якості надання освітніх послуг;
 • підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості здобувачів освіти;
 • реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень Концепції Нової української школи;
 • розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі педагогіки партнерства;
 • створення умов для професійної підготовки здобувачів освіти,  здатності вибору успішної професії та формування соціально значущих життєвих компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці;
 • створення позитивного іміджу закладу в соціумі, підвищення його конкурентоздатності;

-  створення простору інформаційної комунікації, широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

-  удосконалення матеріально-технічної бази закладу;

-  забезпечення прозорості та інформаційної відкритості  роботи закладу.