Дніпровський ліцей № 130 Дніпровської міської ради

 

Річний звіт директора за 2021-2022 н.р.

  Річний звіт директора НВК № 130 за 2021-2022 навчальний рік

 

від 29.07.2022 року

 

       У 2021-2022 навчальному році освітній процес Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №  130 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради, керувався у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Концепцією нової української школи, новими Державними стандартами початкової, базової і повної загальної середньої освіти,  Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, обласними і міськими програмами.

 

Педагогічний колектив працював над вирішенням таких завдань:

 • виконання положень нормативних документів щодо розвитку освіти в Україні, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції Нової української школи; обласних і міських програм  розвитку освіти;
 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • підвищення ролі національно-патріотичного виховання здобувачів освіти, формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності рідній країні, турботи про добробут свого народу, шанобливе ставлення до рідної мови та української культури;
 • підвищення якості освітньої підготовки здобувачів освіти через використання інноваційних форм і методів роботи, впровадження дистанційного навчання;
 • продовження роботи педколективу над  обласним науково-методичного проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому процесі Нової української школи» (ІІ, практичний етап) та науково-методичною проблемою закладу «Формування та розвиток самоефективної особистості у контексті компетентнісного підходу»;
 • підвищення рівня фахової майстерності педагогічних кадрів, рівня самоосвітньої підготовки;
 • продовження роботи початкової школи в умовах нової української школи, впровадження нового Державного стандарту початкової школи та нових освітніх програм (2-4 класи);
 • створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання;
 • забезпечення допрофільної підготовки учнів (5-9 класи) та профільного навчання в 10-11 класах;
 • підвищення якості викладання навчальних предметів та якості знань здобувачів освіти;
 • розвиток обдарованої особистості, формування інтелектуальних умінь та художньо-естетичних здібностей;
 • проведення моніторингу якості освіти за всіма напрямами діяльності закладу;
 • продовження експериментальної роботи на регіональному рівні за темою «Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах» (ІІІ етап);
 • урізноманітнення форм виховної роботи в класних колективах, активізація діяльності учнівського самоврядування;
 • подальша співпраця з батьківською громадськістю щодо виховання дітей, збереження їх здоров’я, покращення матеріально-технічної бази закладу;
 • модернізація  матеріально-технічної бази закладу освіти.

 

У закладі навчалось:

 на початок 2021-2022 н. р. – 1052 учні, на кінець – 1106 учнів; 36 класів:

 2-4 класи – 338/351 учень (11 класів);

 5-9 класи – 573/595 учнів (20 класів);

10-11 класи – 141/160 учнів (5 класів).  

Контингент учнів збільшився:  за рік вибуло – 27 учнів, прибуло – 81 учень.

Діти пільгових категорій:

 діти-сироти – 3,

 позбавлених батьківського піклування – 2,

 діти з інвалідністю – 11,

 діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 9;

 діти, батьки яких брали участь у військових діях в зоні АТО (ООС) – 20;

 діти, батьки яких загинули в зоні АТО – 2; 

 діти з багатодітних родин – 59,

 внутрішньо-переміщені особи (з Донецької та Луганської обл.) – 23,

 тимчасово внутрішньо переміщені особи з окупованих територій – 37. 

Інклюзивне навчання – 2 учні (4-Б, 7-В класи).

Індивідуальна форма навчання:

  педагогічний патронаж – 2 учні (8-А, 8-В класи);

  сімейна (домашня) форма навчання: всього за рік з різними термінами – 12 учнів;

  екстернатна форма здобуття освіти – 49 учнів (2-11 класи).

 

      НВК №130 у 2022 році закінчили 66 випускників 11-х класів, із них нагороджені золотими медалями 2 учні.

Із 86 випускників 9-х класів отримали свідоцтва з відзнакою 2 учні; продовжуватимуть навчання в 10-х класах  нашого закладу 60 учнів.

Нагороджені похвальними листами 52 учень.

У загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня працювали 5 груп продовженого дня, групи з індивідуальної роботи понад державний стандарт – 4.

 

Аналіз результатів навчальних досягнень учнів за 2021-2022 н.р.:

Рівень навчальних досягнень

5-9 класи

 

595 учнів

10-11 класи

 

160 учнів

5-11 класи

 

755 учнів

високий

57 уч.    11 %

19 уч.    12 %

76 уч.     11,5%

достатній

280 уч.  51 %

68 уч.    42,5 %

348 уч.   46 %

середній

211 уч.  38,6 %

70 уч.    43,7%

281 уч.   41,9 %

низький

2 уч.       0,4%

 3 уч.      1,8%

5 уч.        0,6 %      

якість знань

                66 %

   54,5 %

    57,5 %

 

      Загальний якісний показник (високий та достатній рівень) знань і умінь учнів 5-11 класів становить 57,5%. Рівень знань учнів порівняно з минулими роками в основній школі підвищився. Низький рівень знань мають 5 учнів (5-Г – 1 уч., 8-Б – 1 уч., 10-Б – 3 уч.).

 

     Педагогічний колектив працював у складі 65 вчителів основного складу і 4 сумісників. Рівень професійної майстерності педагогів НВК № 130 – достатньо високий: 14 – вчителів-методистів, 13 – мають звання «старший учитель», 4 – нагороджені знаком «Відмінник освіти»;

 • 46  вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію,
 • 10 –  І кваліфікаційну категорію,
 • 4 –  ІІ кваліфікаційну категорію,
 • 2 – спеціалісти; 1 – молодший спеціаліст (10 тарифний розряд),
 • 1 – 12 тарифний розряд ,
 • 1 – 11 тарифний розряд.

      Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 р. №930 (із змінами), планом-графіком атестації у 2021-2022 н.р. атестацію пройшли 12 вчителів:

на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям і педагогічним

званням: вища категорія – 9, «учитель – методист» – 2, «старший учитель» – 2;

підтвердження раніше встановленого т.р.11, звання «старший учитель» – 1;

присвоєння кваліфікаційних категорій: вища – 2,  звання «старший учитель» – 3.

      За період атестації відмічається навченість учителів технологіям дистанційного навчання, володіння інтерактивними методиками проведення уроків. Були проведені відкриті уроки та заходи, які підтвердили професійний рівень педагогів.

      Підготовлений наказ від 04.04.2022 р. №51 «Про підсумки атестації педагогічних кадрів у 2021-2022 н.р.».

    Упродовж 2021-2022 н.р. вчителі закладу проходили курсову перепідготовку, а також міжкурсове підвищення кваліфікації та фахової майстерності на семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах різних рівнів, які відбувалися онлайн.

         У закладі працюють 8 предметних методичних комісій, робота яких була спрямована на підвищення ефективності освітнього процесу, підвищення рівня фахової майстерності педагогів, організації дистанційного навчання, роботу з обдарованими дітьми, підготовку до олімпіад, предметних конкурсів та МАН. Роботу предметних методичних комісій координувала методична рада..

         Були  проведені  предметні тижні, відкриті уроки та позакласні заходи. 

         Під час введення карантину та воєнного стану вчителі опанували технології дистанційного навчання і працювали з учнями на платформах Human, ZOOM. Досвідом організації дистанційного навчання ділилися з колегами на нарадах, засіданнях методичних комісій.

       Робота з обдарованими дітьми  була спрямована на розвиток креативності здобувачів освіти, залучення їх  до участі в олімпіадах, навчальних конкурсах, позакласних заходах.

         Результати участі здобувачів освіти в олімпіадах:

8 переможців та призерів міського (фінального туру) Всеукраїнських олімпіад  хімії, біології, англійської мови, історії. Учнів підготували вчителі: Скоропад Н.О., Бондаренко Л.М.,  Житник С.П, Клименко О.М., Карєва І.В., Скворцова О.В.

 

П.І.Б. учня

клас

предмет

місце

вчитель

МІСЬКИЙ (фінальний тур)

Прокуратова Крістіна

9-А

англійська мова

ІІ

Житник С.П.

Ступак Дмитро

11-А

англійська мова

ІІІ

Клименко О.М.

Журавель Марк

8-В

біологія

ІІІ

Бондаренко Л.М.

Зотікова Кіра

10-А

історія

ІІ

Скворцова О.В.

Гребенюк Анна

8-В

історія

ІІІ

Карєва І.В. 

Ріпна Марія

11-А

історія

ІІІ

Карєва І.В.

Павелько Поліна

9-В

хімія

І

Скоропад Н.О.

Журавель Марк

8-В

хімія

ІІІ

Скоропад Н.О.

Всього:       8

 

 

 

 

 

Науково-дослідницька робота здобувачів освіти в МАН була представлена  в обласному конкурсі-захисті робіт, де учні стали переможцями та призерами:

 

за/п

ПІБ

клас

Відділення,

секція

Назва роботи

ПІБ вчителя

1.

Пісоцька

Юлія Володимирівна

10-А

відділення «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство»,

секція «Фольклористика»

Фольклорні мотиви та образи балад Віктора Коржа

            переможець

Пісоцька Т.В., учитель української мови і літератури

2.

Зотікова

Кіра Сергіївна

10-А

відділення економіки,

секція «Економічна теорія та історія економічної думки»

Структура тіньової економіки

              призер

Скворцова О.В., учитель історії, економіки

3.

Довгопола Марія Денисівна

11-А

відділення філософії

та суспільствознавства,

секція «Правознавство»

Психологічно-правові аспекти булінгу.         

              призер

Карєва І.В.,

учитель історії, правознавства

 

       За підсумками ЗНО – 2022 року 3 учні закладу отримали результат 200 балів з предметів: математика (2 учні 11-А класу), історія України (1 учень 11-Б класу).

        На достатньому рівні була організована участь здобувачів освіти  в навчальних конкурсах, до яких учні всіх вікових категорій виявили зацікавленість та показали добрі результати: міжнародний математичний конкурс «Кенгуру – 2021», «Кенгуру – 2022», всеукраїнська українознавча гра «Патріот», всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч-2021» , конкурс з інформатики «Бебрас» (Бобер).

    У 2021-2022 н.р. продовжувала роботу «Школа молодого вчителя». Була організована робота з наставництва досвідченими вчителями, керівниками м/к, заступниками директора з молодими спеціалістами: проводились бесіди, надавалась методична допомога при плануванні та проведенні уроків, з питань самоосвіти.

      У 2021-2022 н.р. педагогічний колектив продовжував працювати над вирішенням обласного науково-методичного проєкту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому процесі Нової української школи»  на ІІ практичному етапі та науково-методичною проблемою закладу  «Формування та розвиток самоефективної особистості у контексті компетентнісного підходу».   

Була організована робота творчих груп учителів закладу за напрямами:

1) Створення освітнього простору Нової української школи для самореалізації особистості учня (початкова школа).

2) Формування навчальної самоефективності на різних вікових етапах розвитку особистості (основна та старша школа).                                                                                     

3) Особливості формування ціннісних пріоритетів та життєвих компетентностей в сучасних умовах (експериментально-виховний напрям). 

     На ІІ етапі робота над проблемою мала практичну спрямованість, вчителі працювали над розвитком компетентностей  учнів у сучасних умовах формуванням самоефективної особистості, яка прагне до саморозвитку,  активно, самостійно і продуктивно здійснювати свою діяльність. Питання самоефективності особистості, формування компетентностей розглядались на засіданнях методичних комісій,  педагогічної ради («Формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей здобувачів освіти 2-4 класів мовно-літературної освітньої галузі НУШ» грудень 2021 р.,  «Формування навчальної самоефективності на різних вікових етапах розвитку особистості» березень 2022 р.).

Методичними комісіями проводилась значна робота з підготовки до впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти у 2022-2023 н.р. (5 класи НУШ), вивчення модельних навчальних програм 5-6 класів НУШ та вибору підручників для 5-х класів.                                                                    

      У 2021-2022 н.р. педколектив продовжував роботу над експериментом на регіональному рівні за темою дослідження «Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах»  на ІІІ формувальному етапі.

   Працювала творча група вчителів над удосконаленням системи (моделі) становлення ціннісно-орієнтованого  та компетентнісно-формуючого родинного виховання.  Продовжено викладання факультативного курсу «Школа подружнього життя» у 10-11 класах.  Класні керівники проводили  виховні заходи  з формування родинних цінностей, морально-етичного виховання, співпрацювали з батьками щодо розвитку цінностей у дітей.

 

      Робота психологічної служби була спрямована на надання консультативної допомоги здобувачам освіти, вчителям, батькам з питань виховання та навчання дітей, міжособистісних відносин в учнівських колективах. Проводились соціально-психологічні дослідження рівня розвитку учнів 4-х класів, процесу адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі, дослідження професійних запитів учнів 9-х класів з метою організації профільного навчання у 10-х класах, профорієнтаційна робота з випускниками 11-х класів. Проводилась індивідуальна психодіагностика учнів різних вікових категорій за зверненнями з різних проблем: виховання дітей, взаємовідносини дітей та батьків, міжособистісних відносин у класі, стресових ситуацій, індивідуальне консультування. Надавалась психологічна допомога дітям пільгових категорій, внутрішньо переміщеним особам через військові дії.

 

      

     Виховна робота закладу у 2021 – 2022н. р. базувалася на таких пріоритетних напрямках: патріотичний, морально – правовий, екологічний, художньо – естетичний, трудовий, здоровий спосіб життя та фізичне виховання.

Протягом 2021 – 2022 навчального року ЗДНВР, педагогом – організатором, класними керівниками проведені наступні виховні заходи в режимі он-лайн і оф-лайн:

 • Свято «День знань». На шкільному подвір’ї  організована святкова зустріч здобувачів освіти з вчителями.
 • До Міжнародного дня миру (21 вересня) виготовили символ миру білих голубів та оформили тематичний стенд, де кожен бажаючий написав свої побажання нашій планеті. Також в шкільних колективах були проведені різноманітні заходи.
 • До Дня захисника України проведено інтерактивні перерви, організовані учнями старших класів для учнів початкової школи, де діти з захопленням розгадували кросворд (символи-обереги), дізнавалися таємниче послання за допомогою азбуки Морзе, розгадували буквений лабіринт, розфарбовували малюнки. Оформлені тематичні стенди. До учнів початкової школи з театралізованим дійством завітав отаман.
 • Пройшов ряд заходів присвячених Дню партизанської слави, трагедій Бабиного Яру з метою вшанування пам’яті загиблих.
 • Пройшли заходи до Річниці Революції Гідності. ВВ актовому залі для учнів старших класів пройшов захід «Вони не вагалися ні дня, ні хвилини».
 • До пам’яті жертв Голодоморів проведений захід «Коло пам’яті», акція «Запали свічку пам’яті»
 • Проведені заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
 • Організовано і проведено свято, яке вже стало традиційним. В гості до початкової школи завітав святий Миколай, також оформлені тематичні куточки.
 • До Дня Соборності проведені тематичні заходи, проведений флешмоб «Єдина стрічка єднання». Перегляд фільму «Свято злуки. Політика пам’яті».
 • Проведені заходи присвячені пам’яті Героїв Крут. Тематичні уроки з історії «Перші кіборги:відомі і невідомі сторінки», організовані круглі столі та перегляд документальних фільмів.
 • Проведено ряд заходів до Дня Єднання, який започатковано у цьому році 16 лютого. Всі учні закладу долучилися до флешмобу, де одночасно виконали гімн України.
 • До Дня небесної пройшли: тематичні уроки пам’яті «Герої сьогодення», перегляд документальних фільмів з обговоренням, присвячених подвигу героїв небесної сотні, оформлено тематичні куточки.

      Виховна робота в умовах воєнних дій продовжувалася і в онлайн форматі. За участі і підтримки класних керівників взяли участь у челенджі «Вишиванка-серце України, зіткане з любові», проведено інформаційні хвилини з дітьми, де розказано історію створення вишиванки

 • До Дня вшанування пам’яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС проведено тематичний он-лайн урок «Мій біль – Чорнобиль», переглянуто документальний фільм з обговоренням.
 • Заходи до Дня пам’яті та примирення взяли участь у шкільному челенджі «Квітка пам’яті»
 • До Дня сім’ї взяли участь у конкурсі «Я, родина, Україна»
 • Заходи до Дня вишиванки: участь у челеджі     «Вишиванка – серце України, зіткане з любові».
 • Привітання зі святом останнього дзвоника (онлайн).
 • Взяли участь у творчій благодійній акції «ART-наступ», мета якої підтримка дітей, що постраждали від військової агресії та перебували в лікарнях Дніпра.
 • Участь у Всеукраїнському  фестивалі відеороликів «Ватра».

 

Учні школи протягом року беруть участь у районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах та  акціях.

 

Назва

Рівень

проведення

ПІБ учня

Клас

Результат

ПІБ вчителя

1.

Міський фотоконкурс до

 Дня захисника України

«Мої батьки – захисники»

міський

Білак Софія

Нестеренко Олександр

3-В

5-В

Лауреат ІІ ст.

Лауреат ІІ ст.

Терещенко Т.О.

Проха Л.М.

2.

Районний конкурс «Собори наших душ» Номінація Образотворче мистецтво

районний

Полякова Лія

Шомченко Марина

Крюченко Аня

5-Б

6-Г

6-Г

І місце

І місце

І місце

Омельницький І.М.

3.

Міський конкурс авторської пісні «На крилах пісень»

міський

Ксенія Бородіна

9-В

І місце

Картамишева Л.Д.

4.

Обласний конкурс

«Новорічна композиція»

обласний

Учні 3-В класу

Учні 4-А класу

Мовчан Тимофій

3-В

4-А

3-Г

Участь

Участь

участь

Терещенко Т.О.

Високопоясна К.В.

Димарецька М.Г.

5.

Фестиваль творів до Дня Небесної сотні«Плине кача»

районний

Коржова Аліна

11-Б

І місце

Картамишева Л.Д.

6.

Інтелектуальний конкурс «Відкрий для себе Україну»

районний

6-А клас

6-А

ІІ місце

Ільюшенко В.Ю.

7.

Районний відбірковий тур міської гри «Півгодинки на цікавинки»

районний

4-Г клас

4-Г

ІІ місце

Донченко Л.Ф.

8.

Міський інтелектуальний конкурс для старшокласників «Формула успіху»

міський

9-А клас

9-А

Участь

Житник С.П.

9.

Міський конкурс  на головну ялинку шкіл «Ялинка ART»

міський

Ощипок Карина

10-А

Участь

Карпенко Д.Р.

10.

Районний конкурс «Новорічна іграшка»

районний

Вікторовський

Іван

5-В

І місце

Проха Л.М.

11.

Всеукраїнський конкурс на логотип державної установи «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»

всеукраїн.

Цудних Давид

10-В

Участь

Карпенко Д.Р.

12.

Обласний дитячий конкурс

 «Мої права – великі

можливості»

обласний

Сломінський

Роман

Шведова Надія

7-В

 

6-Б

Приз гляда

цьких

 симпатій

Участь

Перепелиця А.О.

 

Рябоконь Л.М.

13.

Всеукраїнський дитячо-літературний конкурс «Ми

 за безпечне майбутнє»

всеукраїн.

Михайленко

 Марія

5-В

Участь

Проха Л.М.

14.

Міський конкурс на кращого юного майстра народних  ремесел

міський

Шведова Надія

6-Б

Участь

Омельницький І.М.

15.

Всеукраїнський конкурс юних фотоаматорів «Моя Україна»

всеукран.

Павелько Поліна

9-В

Участь

Карпенко Д.Р.

16.

ІІІ етап Всеукраїнської

онлайн гри-вікторини

«ВІДУН» (Сокіл-Джура)

всеукраїн.

10-А

10-А

Участь

Карєва І.В.

 

      Протягом року велася робота з профілактики правопорушень,  запобігання булінгу,  протидія торгівлі людьми, гендерної політики та запобіганню домашньому насильству і насильству  за ознакою статі.

Профорієнтаційна робота у 2021-2022 році проводилася як в очному, так і в дистанційному форматі. Школа працювала в тісному зв’язку з навчальними закладами різних ступенів акредитації.

Проводилася цілеспрямована профілактична робота з безпеки життєдіяльності, правил дорожнього руху.

Протягом  навчального року запроваджено дистанційне спілкування з батьками.

     У 2021-2022 навчальному році на постійному контролі були питання профілактики дитячого травматизму. Проводились інструктажі із здобувачами освіти відповідно до вимог законодавства. Роботі з попередження дитячого травматизму приділялась особлива увага,  проводилась профілактична робота з  учнями та батьками.

      У 2021-2022 н.р. зафіксовано 1 травму під час освітнього процесу – у спортивному залі на уроці фізкультури; 3 травми зафіксовані у побуті. Травми були отримані учнями через їх особисту необережність.

Необхідно постійно проводити роботу з профілактики травматизму серед учнів класним керівникам у співпраці з батьками, вчителям фізкультури, надавати психологічну підтримку учням.

Вчителі, предметні методичні комісії працювали з інформаційному освітньому просторі,  працювали  з використанням технологій дистанційного навчання з учнями під час карантину та воєнного стану, висвітлювали інформацію роботи на сайті закладу.

        У закладі створені сприятливі умови для здобуття освіти учнями. Батьківська рада вирішувала питання щодо покращення матеріально-технічної бази та навчально-методичного  забезпечення закладу (бюджетні кошти, кошти зі спеціального фонду, товарно-матеріальні цінності в натуральному виразі).

 

       У 2022-2023 навчальному році пріоритетними напрямами освітньої діяльності педагогічного колективу НВК №130  є:

 • виконання положень нормативних документів щодо розвитку освіти в Україні, Законів

    України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», обласних і міських програм  розвитку освіти;

 • продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нової української школи», впровадження нового державного стандарту повної загальної середньої освіти у 5-х класах;
 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм здобуття освіти або поєднуючи їх;
 • посилення національно-патріотичного виховання здобувачів освіти, формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності рідній країні, шанобливе ставлення до рідної мови та української культури;
 • підвищення якості освітньої підготовки здобувачів освіти через використання інноваційних

    форм і методів роботи, впровадження дистанційного навчання;

 • продовження роботи педколективу над  обласним науково-методичного проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому процесі Нової української школи»  (ІІІ, підсумковий етап) та науково-методичною проблемою закладу «Формування та розвиток самоефективної особистості у контексті компетентнісного підходу»;
 • підвищення рівня фахової майстерності педагогічних кадрів, рівня самоосвітньої підготовки;
 • продовження роботи початкової школи в умовах нової української школи, впровадження нового Державного стандарту початкової школи та нових освітніх програм (3-4 класи);
 • створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання;
 • забезпечення допрофільної підготовки учнів (5-9 класи) та профільного навчання в 10-11 класах;
 • підвищення якості викладання навчальних предметів та якості знань здобувачів освіти;
 • розвиток обдарованої особистості, формування інтелектуальних умінь та художньо-естетичних здібностей;
 • проведення моніторингу якості освіти за всіма напрямами діяльності закладу;
 • продовження експериментальної роботи на регіональному рівні за темою «Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах» (ІV, узагальнювальний етап);
 • урізноманітнення форм і методів виховної роботи в класних колективах, активізація діяльності учнівського самоврядування;
 • подальша співпраця з батьківською громадськістю щодо виховання дітей, збереження їх здоров’я, покращення матеріально-технічної бази закладу.