Дніпровський ліцей № 130 Дніпровської міської ради

 

Річний звіт директора за 2020-2021 н.р.

   Звіт директора 

 за 2020-2021 навчальний рік

від 23.06.2021 року

 

      Щорічний звіт директора  про роботу та виконання стратегії розвитку закладу за 2020 – 2021 навчальний рік здійснюється відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», статей 27,28 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 28.01,2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійних навчальних закладів», від 23.03.2005 №178 «Про затвердження Примірного  положення  про порядок звітування керівників дошкільних,загальноосвітніх та професійних-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

       У 2020-2021  навчальному році освітній процес  Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №  130 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради здійснювався у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Концепцією нової української школи, новими Державними стандартами початкової, базової і повної загальної середньої освіти,  Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді,  з урахуванням вимог постанови Кабінету  Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 (зі змінами) та постанов Головного державного санітарного лікаря

У закладі навчалось:

 на початок 2020-2021 н. р. – 1023 учні, на кінець – 1016 учнів; 35 класів:

1-4 класи – 429/420 учнів (14 класів);

5-9 класи – 490/492 учні (17 класів);

10-11 класи – 101/104 учні (4 класи).

 Контингент учнів зменшився:  за рік вибуло – 20 учнів, прибуло – 13 учнів.

Діти пільгових категорій:

 діти-сироти – 3, позбавлених батьківського піклування – 2,

 діти з інвалідністю – 10, діти чорнобильців – 7;

 діти, батьки яких брали участь у військових діях в зоні АТО – 23;

 діти, батьки яких загинули в зоні АТО – 2;

 діти з багатодітних родин – 49,

 внутрішньо-переміщені особи (з Донецької та Луганської обл.) – 22,

малозабезпечені – 2. 

        Організація навчання в інклюзивних класах  – 2 учні (3-Б, 6-В класи).

Індивідуальна форма навчання:

 • педагогічний патронаж – 1 учень (7-А клас),
 • сімейна (домашня) форма навчання:

всього за рік з різними термінами – 12 учнів, із них  закінчили навчальний рік за сімейною формою – 8 учнів (1-В, 2-А, 2-В, 3-Г, 4-А, 5-А, 8-А, 10-Б),

 • екстернатна форма здобуття освіти – 22 учні (1-3, 5-8, 10 класи).

 НВК №130 у 2021 році закінчили 51 випускник 11-х класів, із них  претенденти на нагороджені золотими медалями 4 учні, срібними – 2 учні.

Із 88 випускників 9-х  класів отримають  свідоцтва з відзнакою 3 учні; продовжуватимуть навчання в 10-х класах  нашого закладу 66 учнів.

Нагороджені похвальними листами 61 учень 4-8,10 кл.

За результатами ЗНО 2020 року  з 63 випускників 11 класів 2020 року випуску 56 продовжують навчання в навчальних закладах III- IVрівнів акредитації України,5 - здобувають вищу освіту  за кордоном.

Всі випускники 2021 року навчання зареєстровані на ЗНО і на сьогодні всі приймають участь в основній сесії.

У загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня працювали 5 груп подовженого дня, групи з індивідуальної роботи понад державний стандарт – 4.

Педагогічний колектив працював у складі 67 вчителів основного складу         і 2 сумісників.

Рівень професійної майстерності педагогів НВК № 130 – достатньо високий:

 15 – вчителів-методистів, 14 – мають звання «старший учитель», 5 – нагороджені знаком «Відмінник освіти»;

49  вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію,

10 –  І кваліфікаційну категорію, 2 –  ІІ кваліфікаційну категорію,

2 – спеціалісти; 2 – молодші спеціалісти (10 тарифний розряд),

1 – 12 тарифний розряд , 1 – 11 тарифний розряд.

 16 педагогічних працівників пройшли атестацію з них за результатами атестації звання «учитель-методист »отримала Л.М. Бондаренко,4 вчителям було присвоєно вищу категорію і 2 першу. За минулий рік всі вчителі підвищували рівень майстерності на курсових заняттях з отриманням сертифікату, в тому числі  і при ДАНО. (28)

Освітній процес у 2020/2021 навчальному році був організований з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно- територіальних одиницях, актів Кабінету Міністрів України про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, постанови Головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 № 50, та № 4 від 23.04.2021 р. рекомендацій щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-420).

На виконання  цих нормативних документів в закладі було  на початку навчального року  прийнято педагогічною радою  Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби згідно якого внесені зміни до режиму роботи закладу та організовано доступ до закладу ,перебування в приміщенні ,проведення занять та організація харчування з дотриманням протиепідемічних норм.

    У 2020/2021 н.р. навчальні плани та програми виконано в повному обсязі, проведенно запрановані практичні, лабораторні та контрольні роботи. У зв’язку із запровадженням адаптованого карантину 23-24% (в середньому  по 5-11 кл.) запланованих годин  було проведено дистанційно.

Під час дистанційного навчання використовувались програми ZOOM, Viber, додатки Google – Classroom, G-Forms, ресурси платформи «На урок» та інш. Для організації якісного дистанційного навчання 5-11 класів, контролю якості проведення дистанційних уроків заклад освіти  було повністю переведено на  єдину платформу HUMAN. Відповідно до Положення про дистанційне навчання 30%  запланованих годин проводилось в синхронному режимі.

2020/2021 н.р. на високому рівні закінчили 46 учнів 5-9 кл. та 11 учнів 10-11 класів. Високі досягнення в навчання(вище 60% від загальної кількості учнів в класі)  показали учні 5а, в,г; 6б, 7в; 8б; 10а, 11а класів.

 

Рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів НВК №130 за рік 2020/2021 навчального року

 

Клас

К-сть , чол.

Рівень навчальних досягнень учнів

Рівень навчання 4-12 балів

Рівень навчання 7-12 балів

П.І.Б. кл. керівника

високий

достатній

середній

низький

к-сть, чол.

%

к-сть, чол.

%

к-сть, чол.

%

к-сть, чол.

%

5-А

29

3

10,34

12

41,38

14

48,28

0

0,00

29

100,00

15

51,72

Ільюшенко В.Ю.

5-Б

25

2

8,00

12

48,00

11

44,00

0

0,00

25

100,00

14

56,00

Літуча А.В.

5-В

29

5

17,24

14

48,28

10

34,48

0

0,00

29

100,00

19

65,52

Бугай Т.В.

5-Г

28

7

25,00

12

42,86

9

32,14

0

0,00

28

100,00

19

67,86

Панова Л.А.

6-А

30

4

13,33

7

23,33

19

63,33

0

0,00

30

100,00

11

36,67

Четвертак Е.М.

6-Б

25

2

8,00

18

72,00

5

20,00

0

0,00

25

100,00

20

80,00

Череміс О.А.

6-В

31

1

3,23

15

48,39

15

48,39

0

0,00

31

100,00

16

51,61

Загорна І.І.

6-Г

28

3

10,71

9

42,86

16

46,43

0

0,00

28

100,00

15

53,57

Бондаренко Л.М.

7-А

30

1

3,33

11

36,67

17

56,67

1

3,33

29

96,67

12

40,00

Науменко О.О.

7-Б

28

1

3,57

3

10,71

23

82,14

1

3,57

27

96,43

4

14,29

Гамяніна І. Л.

7-В

33

8

24,24

19

57,58

6

18,18

0

0,00

33

100,00

27

81,82

Клименко О.М.

8-А

26

3

11,54

9

34,62

14

53,85

0

0,00

26

100,00

12

46,15

Житник С.П.

8-Б

25

2

8,00

13

52,00

10

40,00

0

0,00

25

100,00

15

60,00

Попушой О.А.

8-В

26

1

3,85

12

46,15

13

50,00

0

0,00

26

100,00

13

50,00

Скворцова О.В.

9-А

29

2

6,90

9

31,03

18

62,07

 

0,00

29

100,00

11

37,93

Орлова Ж.С.

9-Б

30

1

3,33

11

36,67

18

60,00

0

0,00

30

100,00

12

40,00

Карєва І.В.

9-В

29

0

0,00

13

44,83

15

51,72

1

3,45

28

96,55

13

44,83

Сушко Н.П.

5-9 кл.

481

46

9,45

199

42,20

217

47,75

3

0,61

478

99,39

248

51,65

 

10-А

25

1

4,00

15

60,00

9

36,00

0

0,00

25

100,00

16

64,00

Новосільська Г.Д.

10-Б

24

1

4,17

7

29,17

16

18,70

0

0,00

24

100,00

8

33,33

Хорошун О.В.

11-А

26

7

26,92

13

50,00

6

23,08

0

0,00

26

100,00

20

76,92

Віннік О.В.

11-Б

25

2

8,00

7

28,00

16

64,00

0

0,00

25

100,00

9

36,00

Картамишева Л. Д.

10-11 кл.

27

11

10,77

42

41,87

47

35,44

0

0,00

100

100,00

53

52,56

 

ВСЬОГО

508

57

10,11

241

42,03

264

41,59

3

0,30

578

99,70

301

59,26

 

 

    Інклюзивне навчання є способом організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами. В закладі  для кожного учня створено індивідуальні програми розвитку, адаптації  та модифікації навчального матеріалу  з  наданням психолого-педагогічних та корекційно- розвиткових послуг, забезпеченням учнів спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку. Організація такого навчання з наданням психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 (із змінами).  Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня. Безпосередня організація інклюзивного навчання у закладі здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, до якої входять асистенти вчителя, психолог.

 

У 2021 році   педагоги закладу залучалися до наукової та методичної роботи  у місті.

1. Вчитель біології Бондаренко Л.М. підготувала  Методичні рекомендації «Формування екологічної компетентності учасників освітнього процесу в інтересах сталого розвитку». 

    2. Учителі закладу взяли участь у міському конкурсі педагогічної майстерності  «Сучасний урок - 2020», підготовивши методичні розробки уроків і стали переможцями:

з/п

ПІБ вчителя

предмет

номінація

тема уроку

1.

Бондаренко Л.М.

Дукельська Т.М.

біологія хімія

Уроки природничо-наукового циклу  в основній та старшій школі

Взаємозв’язок між забрудненням навколишнього середовища, здоров’ям людини та явищем абсорбції. 11 клас

Інтегрований урок  біології та хімії.

2.

Сушко Н.П.

українська література

Уроки гуманітарного циклу в основній та старшій школі

 І. Котляревський «Наталка Полтавка». Наталка як утілення жіночого образу, уособлення кращих рис української жінки.

Роль і функції пісень у драмі. 9 кл.

Розгорнуті плани уроків переможців конкурсу розміщено в науково-методичному журналі «Сучасний урок» в електронному варіанті.

3. На міський конкурс «Сучасний урок - 2021» були підготовлені методичні розробки уроків:

з/п

ПІБ вчителя

предмет

номінація

тема уроку

1.

Димарецька М.Г.

початкові класи

Уроки з базових дисциплін в початковій школі

Досліджуємо медіа. Дитячий журнал. Я шукаю інформацію в мережі Інтернет, 2 клас

2.

Четвертак Е.М.

геометрія

Уроки математичного циклу  в основній та старшій школі

Піраміда. Правильна піраміда. Площа бічної та повної поверхонь піраміди. Співвідношення між кутами правильної піраміди, 11 клас

Всі  педагоги в 2020—2021 н.р. для вдосконалення професійного зростання  залучалися до курсової перепідготовки,участі у вебінарах,практичних семінарах,конференціях тощо.

4. Робота з обдарованими дітьми  була спрямована на розвиток креативності здобувачів освіти, залучення їх  до участі в олімпіадах, навчальних конкурсах, позакласних заходах.

Результати участі здобувачів освіти в олімпіадах:

 • 10 переможців та призерів міського (фінального туру) Всеукраїнських олімпіад  біології, хімії, фізики, історії, англійської мови. Вчителі, які підготували учнів: Скоропад Н.О., Бондаренко Л.М., Дукельська Т.М., Шевцова Л.М., Віннік О.В., Карєва І.В.

      П.І.Б. учня

клас

предмет

місце

вчитель

МІСЬКИЙ (фінальний тур)

Павелько Поліна

8-В

біологія

І

Скоропад Н.О.

Кійко Марія

8-А

історія

І

Карєва І.В.

Слєпенко Іван

11-А

біологія

ІІІ

Бондаренко Л.М.

Павелько Поліна

8-В

хімія

ІІІ

Скоропад Н.О.

Бережний Арсен

10-А

хімія

ІІІ

Дукельська Т.М.

Бережний Олег

11-А

хімія

ІІІ

Дукельська Т.М.

Васько Михайло

11-А

англійська мова

ІІ

Віннік О.В.

Четвертак Олег

7-В

фізика

ІІ

Щевцова Л.М.

Бородіна Ксенія

8-В

фізика

ІІІ

Щевцова Л.М.

Кійко Марія

8-А

фізика

ІІІ

Щевцова Л.М.

Всього:       10

 

 • У міському відбірковому турі  стали переможцями 11 учнів:

Четвертак Олег

7-В

фізика

Щевцова Л.М.

Бородіна Ксенія

8-В

фізика

Щевцова Л.М.

Кійко Марія

8-А

фізика

Щевцова Л.М.

Нальотова Даря

8-А

історія

Карєва І.В.

Кійко Марія

8-А

історія

Карєва І.В.

Довгопола Марія

10-А

історія

Карєва І.В.

Кулаченко Савелій

10-А

історія

Карєва І.В.

Акулов Дмитро

11-А

історія

Скворцова О.В.

Черненок Данило

11-А

історія

Скворцова О.В.

Акулов Дмитро

11-А

правознавство

Скворцова О.В.

Кулаченко Савелій

10-А

правознавство

Карєва І.В.

 

 • Науково-дослідницька робота здобувачів освіти в МАН:

Назва конкурсу

Рівень проведення

Результат

ПІБ вчителя

Обласний конкурс для учнівської молоді

«На крилах єдності», номінація  «Літературно-мистецькі дослідження» (творчий напрям)

обласний,

творчий тур

ІІІ м. - Дукельська Діана, 10-Б, диплом

Сушко Н.П.

грамота

 

Результативність участі здобувачів освіти

НВК №130 у конкурсах і фестивалях за  2020-2021 навчальний рік

 

Назва

Рівень проведення

ПІБ учня

клас

результат

ПІБ вчителя

1.

Он-лайн фестиваль до Дня Гідності і Свободи «Наш дух не зламати, свободи не вбити».

 

Район

Краєва Вікторія номінація «Художнє слово»

Косолапова Лада номінація «Художнє слово»

Коржова Аліна номінація «Вокал»

 

8-Б

 

8-Б

 

 

10-Б

I місце

 

II місце

 

 

I місце

Карпенко Д.Р.

 

Карпенко Д.Р.

 

 

Картамишева Л.Д.

2.

Відкритий он-лайн конкурс «STEEM – іграшка»

Міський

Вікторовський Іван

4-В

Участь

Дьоміна С.В.

3.

Конкурс дитячих малюнків «Збережемо грунти України»

Всеукраїнський

Шведова Надія

5-Б

Участь

Омельницький І.М.

4.

Конкурс малюнків «Життю радіти – коронавірусом не хворіти»

Обласний

Херсонська Тетяна

Кулик Даніела

Бошель Іван

6-В

7-А

6-Б

Участь

Участь

Участь

Омельницький І.М.

Омельницький І.М.

Омельницький І.М.

5.

Фестиваль «Зоряне коле»

Район

Краєва Вікторія номінація «Вокал»

Коржова Аліна номінація «Вокал»

8-Б

 

10-Б

I місце

 

I місце

Картамишева Л.Д.

 

Картамишева Л.Д.

6

Конкурс малюнків «Пожежі краще запобігти»

міський

Шведова Надія

Почкун Сергій

Щербинська Ніка

Гурбич Марія

5-Б

5-А

5-Б

6-В

Участь

Омельницький І.М.

Омельницький І.М.

Омельницький І.М

Омельницький І.М.

7

 Конкурс малюнків «Хто він Д. І. Яворницький?

міський

Китайгородська Даша

Павленко Оксана

6-Б

6-Б

Участь

Участь

Омельницький І.М.

Омельницький І.М.

8

Фестиваль творів до Дня Героїв Небесної Сотні «Плине кача»

районний

Коржова Аліна

10-Б

I місце

Картамишева Л.Д.

9

Міський заочний фотоконкурс «Моя Україна»

міський

Васько Михайло

Васько Артем

11-А

11-А

I місце

II місце

Карпенко Д.Р.

Карпенко Д.Р.

10

Конкурс «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже…»

районний етап

Садчикова Поліна

Сломінський Роман

3-В

 

6-В

I місце

 

I місце

 

Тарукіна Л.С.

 

Перепелиця А.О.

11

Любила гори, трави, квіти, а ви любіте Україну, діти»

районний етап

Кривошея Аделіна

Мачак Анна

Раков Назар

Земцова Софія

 

 

2-В

3-В

3-Б

11-А

I місце

I місце

I місце

Гран-Прі

 

 

 

Терещенко Т.О.

Тарукіна Л.С.

Балденко О.Ю.

Карпенко Д.Р.

12

Любила гори, трави, квіти, а ви любіте Україну, діти»

міський етап

Земцова Софія

 

 

11-А

Лауреат II ступеня

 

 

Карпенко Д.Р.

13

Конкурс дитячої творчості «Музей твоєї мрії»

міський

Гуменчук Марія

4-А

Приз глядацьких симпатій

Омельницький І.М.

14

Конкурс «Я люблю життя. Я кажу наркотикам: «Ні!»

міський

Харченко Євгенія

8-А

Конкурс триває

Житнік С.П.

15

«Мехатроніка Interpipe Mechatronik Lab» в онлайн форматі

міський

Кійко Євген

Бредіхін Ілля

9-А

9-А

Участь

 

Хорошун О.В.

16

Дистанційний фестиваль – конкурс «Світ «Drems»

Міський

Раков Назар

3-Б

Конкурс триває

Перепелиця Т.І.

 

 На виконання Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»від 18 грудня 2018 р. №2657-VIII , на підставі листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України ), з метою створення безпечного освітнього середовища в нашому закладі видано наказ № 103/1 від 01.09.2020 року «Про організацію роботи із запобігання та протидії булінгу (цькування) у закладі». Відповідальною за організацію роботи із запобігання та протидії булінгу (цькування) призначено заступника директора з НВР Макарчук Н.П. Затверджено план заходів щодо профілактики булінгу на 2020-2021 навчальний рік та порядок реагування на випадки булінгу (цькування). В навчальному закладі наявний журнал обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї  або реальну загрозу його вчинення. До відома працівників доведено порядок реагування на доведені випадки булінгу. Матеріали щодо запобігання булінгу розміщені на шкільному сайті.

 Адміністрація  прийняла участь у циклі онлайн нарад, з питань протидії насильству в освітньому середовищі, в яких обговорювалися питання реагування освітян на такі випадки, значна увага приділялася юридичному аспекту з даної тематики; питання реабілітації постраждалих від насильства та спектру послуг, передбачених законодавством.

Для побудови безпечного освітнього середовища у закладі освіти та формування навичок безконфліктного спілкування, навичок виходу з конфліктних ситуацій в усіх учасників освітнього процесу, з метою виховання гідної особистості зі стійкими навичками ненасильницької поведінки та прагнення створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві протягом року проводилися просвітницькі заходи, спрямовані на інформування учасників освітнього процесу про булінг та його види, відповідальність за вчинення булінгу, механізм реагування на випадки булінгу і захист постраждалих осіб.

З метою привернення уваги учасників освітнього процесу до проблеми насильства у суспільстві та попередження негативних явищ, що можуть призвести до насилля або спровокувати його вчинення, 25 листопада 2020 року у нашій гімназії стартувала щорічна акція «16 днів проти насильства». Класними керівниками проведено години спілкування «Взаємоповага – основа людських стосунків», «Світ має бути без насильства», «Про використання гендерної рівності».

З метою розвитку навичок безконфліктного спілкування для учнів 9-х класів проведено заняття з елементами тренінгу «Що таке насильство та як себе захистити?», який провела психолог Орлова Ж.С.

Учнівське самоврядування «Шанс» провело засідання круглого столу «Скажи насильству «Стоп»!», де старшокласники активно включилися в роботу та обговорили проблему насильства та агресії у сім’ї, серед однолітків, демонстрували знання своїх прав, які захищає Конвенція  ООН  про права дитини.

Учні 5-х класів оформили стіннівки «Захисти життя – зупини насильство!»

Учні початкової школи організували флешмоб «Наші долоньки проти насильства та виставку малюнків «Щастя моєї родини».

Оформлена інформаційна зона «16 днів проти насильства» яка містить нормативні документи з даної теми.

Учні закладу переглянули, обговорили і висловили свої враження після перегляду відеороликів «Розірви коло», «Час зупинити насильство», «Не мовчи – звернись за допомогою».

У бібліотеці оформлена бібліотечна виставка «16 днів проти насильства».

Проведені заходи стали приводом для аналізу власних дій, вчинків, переосмислення цінностей, сприяли вихованню в учнів людяності, відповідальності, любові до ближнього, поваги до гідності іншої людини, свідомого ставлення до своїх прав та обов’язків.

  З 7.12 по 11.12.2020 року та з 14.12 по 18.12.2020 р.  у організовано та проведено Тиждень права та Тиждень протидії людьми в рамках яких здобувачі освіти мали можливість ще раз обговорити питання прав і обов’язків, що стосуються кожного громадянина держави. Обговорено проблему торгівлі людьми, звернено увагу на те, що потрібно зробити, щоб убезпечити себе або своїх близьких, які приймають запрошення на роботу за кордоном, від небажаних наслідків.

Практичним психологом проводилися години  спілкування «Кібербулінг», «Дружба без образ», заняття з елементами тренінгу «Стоп, булінг!», метою яких було  ознайомити учнів з поняттями булінгу, його видами та проявами, розвивати навички конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, толерантного спілкування; сформувати знання з правил безпечної поведінки і мережі Інтернет.

Відповідно до плану спільної роботи з управлінням патрульної поліції м. Дніпра, сектору ювенальної превенції Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з питань профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень дітей та учнівської молоді, з метою запобігання дитячій бездоглядності, вдосконалення форм і методів правового виховання затвердженого 08.09.2020 року шкільним офіцером поліції Сірєнко Ксенією Сергіївною проведено профілактичні бесіди серед учнів 6,7 класів з питання булінгу. Під час таких зустрічей учні не лише отримують інформацію,  але і мають можливість задавати питання і отримувати відповіді. Такі зустрічі для учнів є дуже цікавими та корисними.

Під час спілкування учні отримують не лише теоретичну інформацію але і практичні поради. Бо будь-яку конфліктну ситуацію можна вирішити за допомогою спілкування.

На виконання Законів України «про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»,  від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство», від 30.12.2010 №1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 №2140, з метою розв’язання проблем профілактики бездоглядності дітей і скоєння правопорушень, попередження пропусків занять без поважних причин, порушень шкільного розпорядку учнями,  у закладі видано наказ «Про організацію роботи ради профілактики правопорушень в 2020-2021 навчальному році» від 31.08.2020 № 100/1.  Відповідно до наказу затверджено склад ради профілактики у кількості 8 осіб., положення про раду профілактики правопорушень у навчальному закладі та план роботи ради профілактики.

Протягом 2020-2021 навчального року 5 засідань Ради профілактики, оформлено протоколи.

Однією із  задач роботи ради є облік учнів, схильних до порушень дисципліни та порядку, режимних правил поведінки; до агресивної нетолерантної поведінки у школі, поза школою, у спілкування з оточуючими.

Головною метою ради є створення максимально сприятливих умов для співробітництва педагогічного колективу, учнів та їх батьків як необхідної умови запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей та підлітків.

Питання роботи ради профілактики правопорушень розглядалося на нараді при директорі  08.04.2021 р., протокол № 12.

 Робота з попередження злочинності і правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності тісно пов’язана з питаннями правопросвітницької роботи. Протягом року проводиться багато заходів превентивної спрямованості, які допомагають учням краще пізнати себе, а педагогічному колективу допомагають краще пізнати учнів, діти приймають участь у конкурсах  малюнків, зустрічаються з шкільним офіцером поліції, проводяться профілактичні бесіди про негативний влив куріння, алкоголю, наркотиків на здоров’я дітей та інші виховні  заходи спрямовані на формування здорового способу життя.

Також у роботі Ради профілактики велику роль відіграє учнівське самоврядування, формує у учнів потребу в громадській діяльності; сприяє розвитку організаторських вмінь і навичок; формує дружні й товариські стосунки між дітьми.

У нашому закладі створюється сприятливе освітньо-виховне середовище на основі демократизації, гуманізації, співробітництва, співтворчості, спрямоване на зміцнення здоров’я дітей, їхнього фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання, орієнтування внутрішнього світу дитини на збагачення індивідуального досвіду самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизнання, самореалізації.

Робота НВК №130  з охорони праці та безпеки життєдіяльності спрямована на виконання вимог Законів України, нормативних актів МОН України.

         З метою створення  безпечного середовища та відповідальності кожного за порушення правил безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та у побуті, забезпечення безпеки життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу видано наказ № 02 від 31.08.2020 р « Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в НВК №130 у 2020-2021 н.р.». Розроблено Комплексний план основних заходів із безпеки життєдіяльності здобувачів освіти на 2020-2021 н.р.

Профілактика дитячого травматизму розглядається як цілісна система роботи  (бесіди з попередження дитячого травматизму, інструктажі з безпеки життєдіяльності, Тижні безпеки життєдіяльності, виховні заходи тощо) спрямована не тільки на первинні причини дитячого травматизму, а й на чинники розвитку травмонебезпечних ситуацій, спрямованих на збереження життя і здоров’я дітей, які повинні вміти прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення щодо виходу з них, формувати життєві навички, сприятливі для здоров’я, безпеки, розвитку та життєвого успіху.

Відповідальним за організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності серед учнів є заступник директора з навчально-виховної роботи Макарчук Наталія Павлівна, відповідальним за  організацію профілактичної роботи з охорони праці є  заступник директора з навчально-виховної роботи Сиротенко Катерина Михайлівна.

             У плані роботи школи в розділах виховної роботи та роботи з безпеки життєдіяльності передбачені проведення бесід класними керівниками на виховних годинах. Крім загальних заходів по закладу, обов’язково розробляються заходи кожним класним керівником.

       До питань профілактики нещасних випадків входять: дорожній рух, дії у надзвичайних ситуаціях, участь у масових заходах, перебування у громадських місцях, об’єктах мережі торгівлі, усунення причин випадків травмування, побуту й відпочинку учнів та охорона довкілля.

Класними керівниками проводиться вступний інструктаж, який записується у класний журнал, первинні, цільові та позапланові інструктажі фіксуються у окремих журналах з безпеки життєдіяльності.

 Навчальний заклад є учасником Програми «Безпечна школа» в рамках якої формується єдиний освітній простір, 863  учнів зареєстровано в єдину електронну систему, 863 отримали єдиний учнівський квиток,що дає можливість користуватися безкоштовним проїздом в електротранспорті міста та дасть змогу батькам отримувати сповіщення про місце знаходження дитини,у рамках програми працює  «Кабінет вчителя»  в якому почали реєстрацію вчителі та технічний персонал.

Діяльність закладу оприлюднюється на офіційному вебсайті, який має сторінки,що повністю висвітлюють роботу НВК 130 щодо надання освітніх послуг.

Над  поліпшення освітнього середовища для здобувачів освітим ведеться сумісна робота департаменту гуманітарної політики, колективом закладу та батьківською громадськістю.

У 2020 році було закінчено ремонт туалетних кімнат та  зали їдальні  на суму понад 12 міл.

придбано меблі для їдальні на загальну суму  -32 700 гр.

         У 2021 році продовжуються роботи по енергозбережувальній  програмі: замінено вікон.

Продовжується забезпечення  класів НУШу.

Отримані парти на суму 94 653 грн.,ноутбуки – 3 на суму 47 630 грн.

обладнання для проведення уроків – 15 279 грн.

Для забезпечення роботи ресурсної кімнати отримано обладнання на суму 8 508 грн. (ламінатор та БФП)

         З червня по травень місяць здійснено закупівлю:

 • обладнання для навчальних кабінетів на загальну суму – 525 грн.
 • спортивний інвентар – 4 300 грн.
 • господарчих товарів на загальну суму – 12 065 грн.
 • дезінфікуючі засоби для дотримання вимог карантинного режиму – 24526 грн.
 • канцелярських товарів  - 11 130 грн.
 • повністю школа забезпечена доочищеною бутильованою водою   - на 18 480 грн.

         Від батьківської громадськості було отримано товарно- матеріальних цінностей в натуральному виразі та взято на облік, а саме:

  для начальних кабінетів

 1- А класу на загальну суму - 6 590 грн.

1-Б класу – 1700 грн.

1-В класу -1000 грн.

2-А класу – 2350 грн.

2-Б класу - 10 440 грн.

2-В класу – 6210 грн.

2-Г класу - 840 грн.

3-А класу - 950 грн.

3-В клас - 750 грн.

Також

1-В  - телевізор на суму 7000 гр

3-А - кондиціонер -6 800 гр.

6-А – шкільна дошка  - 3 600,шафи для одягу -19 480

6-Б – шафи для одягу -19 480

7-В – шкільна дошка – 3 100, штори - 2 000 грн.

11-А - кондиціонер – 12000 грн.

11-Б – копіювальна техніка – 6000 грн.

Вчительський колектив прийняв активну участь у програмі мера «Дніпро квітучий», прибирали територію шкільного подвір’я, висадили квіти та дерева.

    Батьки учнів 2-Б та 2-Г класів  разом з вчителями початкової школи працювали над створенням інтерактивного середовища  в коридорах закладу. Весь колектив продовжує роботу щодо сприятливого освітнього середовища в навчальних кабінетах, рекреаціях, коридорах, подвір’ї  гімназії.

Головними завданнями середніх загальноосвітніх закладів є: виховання морально і фізично здорового покоління; створення оптимальних умов для здобуття загальної освіти на рівні державних стандартів; розвиток природних позитивних нахилів і здібностей, обдарувань, творчого мислення, оволодіння вміннями самостійної пізнавальної діяльності; досконале володіння рідною мовою; засвоєння знань з базових дисциплін; формування національної гідності й громадянської позиції; виховання соціально-психологічної готовності до набуття професії та активної участі у продуктивній праці; соціально-психологічна підготовка до подружнього життя та відповідальності за свою сім'ю. Поряд з головними завданнями, що виконує заклад, є ряд напрямків роботи,які вимагають більш інтенсивного втручання:

 • Більш ефективне забезпечення допрофільної підготовки учнів та профільного навчання;
 • Робота з обдарованими дітьми;
 • Удосконалення майстерності педагогічних працівників у  оволодіння  технологіями дистанційного навчання;
 • Створення нових електронних щоденників та журналів;
 • Поліпшення матеріально технічної бази щодо забезпечення вчителів комп’ютерною технікою;
 • Виконання ремонту приміщень закладу;
 • Залучення батьківської громадськості додо подальшої співпраці щодо організації освітнього процесу та удосконалення освітнього середовища.